โลโก้บริษัท PRANEAT Co.,Ltd.

Android/iOS Developer อย่างละ 1 ตำแหน่ง

PRANEAT Co.,Ltd. - Entry-Level, Full time - คลองเตย กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿40,000

Android Developer

 • หน้าที่
  • พัฒนา Mobile Application ให้ตอบโจทย์ธุรกิจ โดยคำนึงถึงคุณภาพและประสบการณ์การใช้งานเป็นสำคัญ
 • พื้นฐาน
  • ถนัดภาษา Kotlin, อ่าน Java รู้เรื่อง
  • สามารถจัดวาง Layout ได้สวยงาม, มีความเข้าใจเรื่อง Supporting Multiple Screen, Fragmentation ของอุปกรณ์ที่เยอะจนจำไม่หวั่นไม่ไหว
  • วาดรูป Android Life Cycle ให้ดูในวันสัมภาษณ์งานได้
  • ใช้ Git เป็นเครื่องมือทำ Version Control ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะทำงานคนเดียวหรือหลายคนก็ตาม
  • เคยคุยกับ Web Service อย่าง RESTful หรือ GraphQL รวมถึงคุ้นชินกับ JSON หรือ XML
  • มี Critical Thinking คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
  • มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย หนักบ้าง เบาบ้าง ยืดหยุ่นได้
  • มีความกระหายที่อยากจะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเสมอ (จากคุณสมบัติข้างบน กี่ข้อก็มีน้ำหนักไม่เท่าเรื่องนี้)
 • ถ้ามีจะบวกจิตพิสัย
  • รู้จักใช้ Libraries เจ๋งๆ เช่น RxJava, Gson, Realm, Glide, Retrofit + OKHttp
  • รู้จัก Android App Architecture
  • ไม่ใช้ Activity เป็น God Class ถ้ารู้จัก MVVM, MVP จะแจ๋วมาก
  • ยุคนี้ไม่ใช่แค่รู้ OOP ก็พอ แต่ต้องรู้จักหา Best Practices ใหม่ๆ อย่างเช่น Clean Code, SOLID Principle มีความกระหายที่จะนำ Design Pattern มาสามารถประยุกต์ใช้กับโจทย์ที่ได้รับ
  • มีความสนใจเรื่อง UX สามารถแนะนำ Designer หรือแม้แต่ Team Leader ให้คล้อยตามได้
  • รู้จัก TDD (Test-Driven Development), Automate Testing สำหรับงาน Scale ใหญ่ที่ต้องการความแม่นยำ
  • ใช้ CLI เป็นตัวช่วยในการทำงาน เช่น อยากจะเปลี่ยนชื่อไฟล์ทั้งหมดก็เขียน bash script มันซะเลย
  • ชอบดูงาน Google I/O อย่ทุกปี หรือชอบเร่รอนตามงาน Developer ในไทย
  • อยากเป็น Full Stack Developer เราอยากสอนคนให้ใช้ Docker ทำ Mocking Server หรือ Web Services โดยไม่ต้องพึ่ง Backend Developer
  • ใช้ Agile Framework อย่างเช่น Scrum เป็น Framework ในการทำงาน
  • เคยใช้ Cross-Platform Framework อย่าง Flutter, React Native

iOS Developer

 • หน้าที่
  • พัฒนา Mobile Application ให้ตอบโจทย์ธุรกิจ โดยคำนึงถึงคุณภาพและประสบการณ์การใช้งานเป็นสำคัญ
 • พื้นฐาน
  • ถนัดภาษา Swift, อ่าน Objective-C รู้เรื่อง
  • สามารถจัดวาง Layout ได้สวยงาม, มีความเข้าใจเรื่อง Auto Layout, UIKit และ Fragmentation ของอุปกรณ์ที่นับวันจอจะเริ่มแหว่งไปเรื่อยๆ
  • ใช้ Git เป็นเครื่องมือทำ Version Control ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะทำงานคนเดียวหรือหลายคนก็ตาม
  • เคยคุยกับ Web Service อย่าง RESTful หรือ GraphQL รวมถึงคุ้นชินกับ JSON หรือ XML
  • มี Critical Thinking คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
  • มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย หนักบ้าง เบาบ้าง ยืดหยุ่นได้
  • มีความกระหายที่อยากจะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเสมอ (จากคุณสมบัติข้างบน กี่ข้อก็มีน้ำหนักไม่เท่าเรื่องนี้)
 • ถ้ามีจะบวกจิตพิสัย
  • รู้จักใช้ Libraries เจ๋งๆ เช่น RxSwift, Alamofire, Realm
  • ไม่ใช้ ViewController เป็น God Class ถ้ารู้จัก MVVM, MVP, VIPER จะแจ๋วมาก
  • ยุคนี้ไม่ใช่แค่รู้ OOP ก็พอ แต่ต้องรู้จักหา Best Practices ใหม่ๆ อย่างเช่น Clean Code, SOLID Principle มีความกระหายที่จะนำ Design Pattern มาสามารถประยุกต์ใช้กับโจทย์ที่ได้รับ
  • มีความสนใจเรื่อง UX สามารถแนะนำ Designer หรือแม้แต่ Team Leader ให้คล้อยตามได้
  • รู้จัก TDD (Test-Driven Development), Automate Testing สำหรับงาน Scale ใหญ่ที่ต้องการความแม่นยำ
  • ใช้ CLI เป็นตัวช่วยในการทำงาน เช่น อยากจะเปลี่ยนชื่อไฟล์ทั้งหมดก็เขียน bash script มันซะเลย
  • ชอบดูงาน WWDC อย่ทุกปี หรือชอบเร่รอนตามงาน Developer ในไทย
  • อยากเป็น Full Stack Developer เราอยากสอนคนให้ใช้ Docker ทำ Mocking Server หรือ Web Services โดยไม่ต้องพึ่ง Backend Developer
  • ใช้ Agile Framework อย่างเช่น Scrum เป็น Framework ในการทำงาน
  • เคยใช้ Cross-Platform Framework อย่าง Flutter, React Native 

หมายเหตุ

 • ไม่ต้องรู้ทั้งหมดก็ได้ แต่เราอยากให้คุณมาเรียนรู้ทั้งหมดนี้ด้วยกัน 

 We have:

 • Bonus
 • Parties every month
 • Snacks at work
 • Group Insurance
 • Near BTS nana (ก็ถึงออฟฟิตหละ ไม่ต้องต่อพี่วินนะเออ) 
2 months ago

Related Skills

#glide#java#kotlin#realtime-web#rxjava

Contact

PRANEAT Co.,Ltd.
บริษัท ประณีต จำกัด (สำนักงานใหญ่) 140 อาคารวัน แปบซิฟิค ถ.สุขุมวิท ชั้น10 ห้องเลขที่ 1005-1006 แขวงคลองเตย เขต คลองเตย กทม.10110

About PRANEAT Co.,Ltd.

โลโก้บริษัท PRANEAT Co.,Ltd.

PRANEAT Co.,Ltd.Advertising

บริษัท ประณีต digital production house ไทย ที่มีสาขาย่อยที่ญี่ปุ่น เราอยู่เบื้องหลังการพัฒนาเกม Social Network, Mobile Application, Web Application,งานโฆษณาออนไลน์ต่างๆ และ Line Sticker 

กรุงเทพมหานคร