โลโก้บริษัท PP Ontime Company Limited

Software Developer [Full-Strack]

PP Ontime Company Limited - Senior-Level, Full time - ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿60,000

พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน และ Restful API ตามที่ได้รับ Requirement ทั้ง Front-end และ Back-end โดยใช้เทคโนโลยีภาษา Node.js / React Native / C#, Framework ใช้ Bootstrap และ MUI, การเรียกใช้งาน Container อย่าง Docker และการบำรุงรักษาระบบโดยการตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์ 

a year ago

Related Skills

#nodejs#react#react-native#responsive#vuejs

Contact

PP Ontime Company Limited
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

About PP Ontime Company Limited

โลโก้บริษัท PP Ontime Company Limited

PP Ontime Company LimitedTelecommunication

PP Ontime Co.,Ltd. “พีพี ออนไทม์” เราคือผู้ให้บริการทางด้าน Wireless Solutions และ Network Solutions แบบครบวงจร ที่เน้นการวิเคราะห์ Pain Point และออกแบบ Solutions ที่ช่วยแก้ไขปัญหา และพัฒนาระบบการสื่อ

กรุงเทพมหานคร