โลโก้บริษัท PowerPoint Designers

Graphic Designer

PowerPoint Designers - Entry-Level, Full time - เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
฿20,000-฿35,000

Graphic Designer - Chiang Mai 

Salary: THB 20,000 – 25,000 /month (with opportunity to earn 27,000 /month by end of first year)

QUALIFICATION

 1. Full Time, Permanent, Thai national only
 2. Good command of written and spoken English is essential
 3. Must be willing to learn PowerPoint to an advanced level (training will be provided for the right candidate)
 4. Strong communication skills and personality
 5. Computer literate in all Microsoft Office applications
 6. Good knowledge of graphic design and ability to use Photoshop / Illustrator
 7. Knowledge of web design and HTML is an advantage

JOB DESCRIPTION

 1. To work for the Director of Presentations,
 2. Designing PowerPoint presentations, infographics, logos and other business documents for UK & USA based clients.
 3. To design page layouts in PowerPoint and follow instructions and briefs given in English.
 4. To be able to work and think fast and communicate ideas and not be afraid to ask questions when unsure.

ABOUT US

PowerPoint Designers are a creative design agency specialising in PowerPoint presentations

Our clients are the biggest and best brands in the world (e.g. Heineken, Unilever, HSBC, Bayer, Pfizer)

All our work is in the English language

Office based near Nimmanhaemin road

Dynamic, international creative environment with impressive existing client base and 20 days paid holiday per year and some-flexible working hours 

 Graphic Designer – เชียงใหม่ 

เงินเดือน: 20,000-25,000 / เดือน(เงินเดือนมีโอกาสจะปรับขึ้นขึ้นถึง 27,000 บาทต่อเดือนในสิ้นปีแรก)

คุณสมบัติ

 1. พนักงานประจำ และต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
 2. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งพูดและเขียนได้เป็นอย่างดี
 3. จะต้องมีความเต็มใจที่จะเรียนรู้งานด้าน PowerPoint จากระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง (ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการฝึกอบรม)
 4. มีทักษะในการสื่อสารและบุคลิกภาพที่ดี
 5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office
 6. มีความรู้ด้านการฟฟิคดีไซน์และมีความสามารถในการใช้โปรแกรม Photoshop / Illustrator
 7. มีความรู้ด้าน Web Design และ HTML จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ

 1. ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
 2. ออกแบบ Infographic, Logos และเอกสารที่เกี่ยวกัธุรกิจโดยใช้โปรแกรม PowerPoint presentations ให้กับลูกค้าที่อยู่ประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา
 3. ออกแบบ page layout โดยใช้โปรแกรม PowerPoint presentations และทำตามคำชี้แจงซึ่งจะถูกเขียนเป็นภาษาอังกฤษ
 4. จะต้องทำงานอย่างรวดเร็ว มีความคิดสร้างสรรค์ มีการแลกเปลี่ยนความคิด และกล้าถามในสิ่งที่ไม่แน่ใจ

เกี่ยวกับเรา

PowerPoint Designersเป็นบริษัทรับออกแบบงานต่างๆ โดยเฉพาะ PowerPoint presentations ลูกค้าของเราทั้งหมดเป็นผู้ผลิตสินค้าที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุด อย่างเช่น Heineken, Unilever, HSBC, Bayer, Pfizer ดังนั้นงานของเราทั้งหมดจำเป็นจะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั้งหมด ส่วนที่ตั้งของบริษัทอยู่ที่ ถนน นิมมานเหมินทร์ บริษัทของเรามีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและมีสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน

*มีวันหยุดให้ 20 วันต่อปีและชั่วโมงการทำงานที่สามารถปรับได้ 

3 months ago

Related Skills

#adobe#final-cut-pro-x#indesign#microsoftoffice#whitepaper

Contact

PowerPoint Designers
เลขที่ 1 ถนนศิริมังคลาจารย์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

About PowerPoint Designers

โลโก้บริษัท PowerPoint Designers

PowerPoint DesignersInformation Technology

PowerPoint Designers are a team of hard-working creatives based in Chiang Mai, Thailand. We all live locally but work and think globally - this keeps our costs low and our productivity high. Being hal

เชียงใหม่

Similar Jobs

4 hours ago

Graphic Design

Entry-Level, Full time

฿15,000-฿27,000 ARINCARE - พระโขนง กรุงเทพมหานคร
#adobe#indesign#lightroom#photoshop