โลโก้บริษัท PMG

PMG

Healthcare

โรงพยาบาล PMG เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ จำนวน 109 เตียง เปิดตัวในปี พ.ศ. 2564 ทางเราได้ยกระดับการพัฒนาคุณภาพ และนวัตกรรมสมัยใหม่ รวมถึงมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับผู้รับบริการมากที่สุด โดยยึดวิสัยทัศน์ที่ว่า “ส่งมอบการดูแลสุขภาพ และนวัตกรรมที่เป็นเลิศ สำหรับผู้ป่วยทั้งในและต่างประเทศทุกระดับ” ทางโรงพยาบาลพีเอ็มจี หวังว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทุกท่าน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ พร้อมทั้งสร้างความประทับใจในการเข้ารับบริการทุกครั้ง

Contact

280 ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน, กรุงเทพมหานคร 10150

PMG jobs

0 results