โลโก้บริษัท Pleasant Perfect

Marketing Executive (Urgent!)

Pleasant Perfect - Entry-Level, Full time - บางนา กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿30,000

รายละเอียดงาน

 • จัดทําแผนการตลาด ช่องทางการตลาด การจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้ง Offline และ Online อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Action Plan / Activities / Annually Basis / Quarterly Review)
 • คิด นำเสนอ สร้างสรรค์แผนการตลาดได้หลากหลายรูปแบบ หาช่องทางใหม่ๆ ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามเป้าหมายทำ Market Research เก็บข้อมูล สำรวจตลาด วิเคราะห์สินค้า วิเคราะห์คู่แข่ง กลุ่มเป้าหมายวิเคราะห์แผนงานที่ได้ทำ เพื่อนำมาแก้ไขและปรับปรุง
 • ควบคุมและดำเนินการกิจกรรมการตลาดต่างๆ ให้เป็นไปตามแผน เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จัก (Brand Awareness)
 • สร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) และความพึงพอใจสูงสุด ให้กับลูกค้า (Customer Satisfaction) เพื่อรองรับเป้าหมายการขาย และเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับผลิตภัณฑ์
 • ประสานงานฝ่ายขาย ติดตามผล ตรวจสอบ ปรับปรุงแผนการตลาด แล้วนำมาปรับใช้ในการส่งเสริมการขาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแคมเปญ
 • จัดทํางบประมาณและควบคุมการใช้งบประมาณด้านการตลาดอย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกทีมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แผนการตลาดสำเร็จลุล่วง

คุณสมบัติ

 • อายุ 22ปีขึ้นไป (ยินดีต้อนรับน้องนักศึกษาจบใหม่) การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง (ทั้งรูปแบบงานประจำ โปรเจค งานพิเศษ)
 • มีความคิดสร้างสรรค์ หรือคิดค้นสิ่งใหม่ และความแปลกใหม่ มีความคิดนอกกรอบ
 • สนใจ ติดตาม ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับด้าน Digital Marketing 
 • มีประสบการณ์ในการคิดไอเดียสำหรับสื่อออนไลน์ เข้าใจวิธีการสื่อสารทาง Social Media
 • มีความรับผิดชอบและจัดการตัวเองได้
 • มีใจรักการบริการ (Service Mind) และสามารถเก็บอารมณ์ได้ดีมีไหวพริบและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีเยี่ยม
 • เป็นคนเปิดกว้าง มีความยืดหยุ่นในการทำงาน 
 • เป็น Team Playerทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ 
 • ชอบเรียนรู้ พัฒนาตัวเอง มี Energy ในการทำงาน
 • อยากเรียนรู้ในการทำงาน Startup ชอบที่จะสร้างและลุยงานไปด้วย พร้อมเรียนรู้ 
 • ชอบท่องเที่ยว สนใจการเดินทาง อยากทำ Travel Tech จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

สิ่งที่จะได้รับจากทีม

 • ประสบการณ์ Training เตรียมทำ startup 
 • Community 
 • ทำงานจริง เติบโตไปด้วยกัน

สนใจสมัครได้เลย

 • ส่ง Resume 
 • ตัวอย่าง Portfolio เพื่อดูสไตล์งาน (กรณีที่มี)

 สมัครงานและสอบถามข้อมูล

Email: pleasantperfect.recruit@gmail.com

Tel.: 061-145-5923 

สถานที่ทำงาน

BTS Udomsuk Exit 1 -> Walk straight 250m -> Turn right into Soi Sukhumvit 101/2 -> Walk straight 100m -> The Park East will be on your right

 

 

 

 

 

5 months ago

Related Skills

#digitalmarketing#marketing#marketing-online#onlinemarketing#strategic-planning

Contact

Pleasant Perfect
The Park East - BTS Udomsuk Exit 1 -> Walk straight 250m -> Turn right into Soi Sukhumvit 101/2 -> Walk straight 100m -> The Park East will be on your right.

About Pleasant Perfect

โลโก้บริษัท Pleasant Perfect

Pleasant PerfectHotels & Tourism

รับสมัครท่านใดที่สนใจร่วมทีมกับบริษัท Startup ทางด้าน Travel Technology เปิดรับทั้งรูปแบบ Full-time, Part-time, Internshipบริษัท เพลสเซินท์ เพอร์เฟคท์ จำกัด พัฒนาแพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยว ZOFAIR.com

กรุงเทพมหานคร