โลโก้บริษัท Pleasant Perfect

Content Creator (Urgent!)

Pleasant Perfect - Entry-Level, Internship - บางนา กรุงเทพมหานคร
฿4,000-฿10,000

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • ดูแลเขียน contentช่องทาง Social Media, Blog, Platform ของสินค้าของบริษัท
 • เก็บข้อมูล ค้นหา และศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทเพื่อให้เข้าใจอุตสาหกรรมและตลาดและนำมาใช้ในการเขียนcontent
 • สร้างสรรค์ วางแผน เขียน content ตามที่ได้รับโจทย์จากทีม 
 • ดูแลการเขียน พัฒนา content, copy write ของสินค้าของบริษัท ช่องทางการตลาดที่ใช้
 • ดูแลบรีฟ หาภาพประกอบ content ประสานงานส่งต่อให้ฝ่ายกราฟฟิกผลิตงานต่อได้ 

คุณสมบัติ :

 • มี Passion ในด้านงานเขียน และอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของทีมประสบความสำเร็จผ่านงานเขียน
 • มีทักษะด้านการสื่อสารผ่านงานเขียน (Writing Skill) และการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างถูกต้อง
 • มีทักษะในการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) และการเล่าเรื่อง (Storytelling)
 • มีความสามารถในการเขียนเชิงพรรณนา การเขียนรีวิวและเชิญชวน
 • มีทักษะการสื่อสาร และการนำเสนอความคิด
 • รักการเรียนรู้ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ และสามารถเรียนรู้ได้ไว
 • ละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบ
 • มีความเข้าใจทางด้านการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค
 • สามารถทำงานเป็นทีมและทำงานภายใต้ความกดดันและข้อจำกัดทางด้านเวลาได้
 • มีทัศนคติเชิงบวก และ Can do attitude

สนใจสมัครได้เลย :

 • ส่ง Resume
 • Portfolio
 • โอกาส / สิ่งที่ต้องการ

สถานที่ทำงาน :

 • The Park East - BTS Udomsuk Exit 1 -> Walk straight 250m -> Turn right into Soi Sukhumvit 101/2 -> Walk straight 100m -> The Park East will be on your right

สนใจสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ :

 • Contact: คุณปารวีร์
 • Tel.: 061-145-5923
 • Email: pleasantperfect.recruit@gmail.com
5 months ago

Related Skills

#content#content-marketing#creative#creator#social-media-marketing

Contact

Pleasant Perfect
The Park East - BTS Udomsuk Exit 1 -> Walk straight 250m -> Turn right into Soi Sukhumvit 101/2 -> Walk straight 100m -> The Park East will be on your right.

About Pleasant Perfect

โลโก้บริษัท Pleasant Perfect

Pleasant PerfectHotels & Tourism

มาร่วมทีมทำ Travel Tech สร้าง Product ไปด้วยกัน ทีม ZOFAIR.com เราทำ Lifestyle Travel Platform เปลี่ยนเรื่องเที่ยวให้ง่ายเพียงคลิกที่แพลตฟอร์มเรา กำลังจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์และสร้างตลาดการท่องเที่ยวไทย ทา

กรุงเทพมหานคร