โลโก้บริษัท Pi R Square

Full Stack Developer

Pi R Square - Middle-Level, Full time - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿45,000

Job Description

 • รับผิดชอบงานส่วน Coding ที่ได้รับมอบหมาย และจัดสรรกันเองภายในทีม
 • เป็นส่วนหนึ่งของทีม Tech ในการแสดงความคิดเห็น และวิเคราะห์ปัญหา หรือฟีเจอร์ให้กับ Product
 • แบ่งปันความรู้ต่างๆ ให้กับทีม
 • Support ปัญหาเชิงเทคนิคให้กับทีม
 • มีส่วนร่วมในการคิด ออกแบบ และพัฒนา Product ของบริษัท

Qualification

 • เคยเขียนโปรแกรมภาษากลุ่ม JavaScript Based เช่น Node.js, React, Next.js, Angular
 • มีประสบการณ์การพัฒนา web โดยใช้ HTML CSS, SASS และ JavaScript เป็นอย่างดี
 • เคยออกแบบและพัฒนา database ประเภท MySQL, MSSQL, MongoDB
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับ RestFul APIs, Git Control
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Server-side application และ Microservice มาบ้าง
 • มีประสบการณ์ในการใช้ cloud platform
 • มี Mindset ที่ดีในการสร้างผลงาน และทำงานเป็นทีม
 • พร้อมเปิดรับความคิดใหม่ๆ และแบ่งปันให้กับทีม
 • มีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งการพัฒนาทีม Tech ให้เป็นทีมที่ดี
 • มีประสบการณ์การเป็น Programmer มาอย่างน้อย 1 ปี 
21 hours ago

Related Skills

#css#nestjs#nodejs#react#ssl

Contact

Pi R Square
65/207 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ ชั้น24 ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

About Pi R Square

โลโก้บริษัท Pi R Square

Pi R SquareInformation Technology

Pi R SQUARE เป็นบริษัท Creative Tech Solution ที่รับพัฒนา Website, Mobile Application และ Business Solution โดยนำเสนอความแตกต่างของการใช้จุดแข็งด้าน Design และ User Experience มาผสมกับ Technology เพื

กรุงเทพมหานคร