โลโก้บริษัท Pi R SQUARE

Full Stack Developer / Backend Developer

Pi R SQUARE - Middle-Level, Full time - คลองเตย กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿70,000

Why join Pi R SQUARE ?

เราเป็นบริษัท Tech ที่อยากใช้ความ Creative และ Technology เป็นตัวขับเคลื่อนโลกธุรกิจที่เราอยู่ในวันนี้ และอนาคต… กว่า 12 ปีที่เราเชื่อในความสามารถของทีมงาน ที่จะใช้ทั้งศาสตร์ และศิลป์เพื่อให้เกิดผลงานที่ดี และเป็นที่ยอมรับจากบริษัทชั้นนำในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง… ในวันนี้เราเป็นบริษัท Tech ที่มีประสบการณ์ที่ต้องการคนรุ่นใหม่ ที่เชื่อในเรื่องเดียวกัน มาร่วมสร้างระบบที่จะทำให้หลายๆ ธุรกิจใน SEA ไม่เหมือนเดิม

Pi R SQUARE เป็นบริษัทที่มีชาว Blognone สนใจสมัครมากที่สุดในปี 2022 และ Top 10 ตลอด 5 ปี  

เราหาตำแหน่งนี้ทำอะไรบ้าง :

 • รับผิดชอบงานส่วน Coding ที่ได้รับมอบหมาย และจัดสรรกันเองภายในทีม
 • เป็นส่วนหนึ่งของทีม Tech ในการแสดงความคิดเห็น และวิเคราะห์ปัญหา หรือฟีเจอร์ให้กับ Product
 • แบ่งปันความรู้ต่างๆ ให้กับทีม
 • Support ปัญหาเชิงเทคนิคให้กับทีม
 • มีส่วนร่วมในการคิด ออกแบบ และพัฒนา Product ของบริษัท

Qualification

 • มีประสบการณ์การพัฒนา web โดยใช้ HTML CSS, SASS และ JavaScript เป็นอย่างดี
 • เคยเขียนโปรแกรมภาษากลุ่ม JavaScript Based เช่น Node.js, React, Next.js, Angular
 • เคยใช้งานและพัฒนา database ประเภท MySQL, MSSQL, PostgreSQL หรือ MongoDB
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับ RestFul APIs, Git Control
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Server-side application และ Microservice มาบ้าง
 • มีประสบการณ์ในการใช้ cloud platform
 • หากมีประสบการณ์ในการใช้ State Management เช่น MobX, Zustand จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ในการใช้ Docker จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พร้อมเปิดรับความคิดใหม่ๆ และแบ่งปันให้กับทีม
 • มีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งการพัฒนาทีม Tech ให้เป็นทีมที่ดี
 • มีประสบการณ์การเป็น Programmer มาอย่างน้อย 1 ปี

เรามองหาคนที่ Match กับทีม :

 • Growth Mindset - มองโลกด้วยความเป็นไปได้ ท้าทาย และพร้อมพัฒนาร่วมกันอยู่เสมอ
 • Logical Thinking - คิดเป็นเหตุเป็นผล แม้แต่เรื่องอารมณ์ ก็เป็นสิ่งที่พิจารณาอย่างเป็นเหตุผลร่วมได้ เพื่อใช้ในการตัดสินใจ
 • Ownership - บริหารจัดการตนเอง และมีส่วนร่วมกับผลสำเร็จของทีมร่วมกันเต็มที่
 • Agility - มีความคล่องตัว พร้อมปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปของโลกในยุคนี้
 • ชอบเสนอความคิดเห็น ไม่กลัว และพร้อมจะสื่อสารกับลูกค้า และทีมงาน
 • มีประสิทธิภาพในเรื่องการสื่อสารกับลูกค้า มี Service Mind ที่จะช่วย User ของเรา
 • ชอบในเทคโนโลยี และเชื่อว่าตัวเองเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ และเรียนรู้ได้เร็วเสมอ

Special points if you are - ถ้ามีข้อนี้ คุณเหมาะกับทีมของเราเป็นพิเศษ

 • เคยผ่านการทำงานในบริษัท Tech หรือ Digital Agency หรือที่เกี่ยวข้องกับการผลิต software solution
 • Critical Thinking สามารถแยกแยะปัญหา และจัด Priority ของปัญหา เพื่อสื่อสาร และลงมือทำได้ดี
 • เป็นคนตลก ชอบหัวเราะ หัวเราะแบบไม่มีเหตุผลก็ได้ ยิ่งเล่นมุกโบ๊ะบ๊ะได้ยิ่งดี
 • เป็นคนที่ต้องการสร้าง Mission เพื่อ Achieve ผลลัพธ์ด้วยกันกับทีม

5 Reasons why you will LOVE working here - 5 ข้อที่จะทำให้คุณชอบที่นี่

 • Flexible - เวลาทำงาน, การแต่งกาย (ชิวได้ แม้ใส่ขาสั้นมาทำงาน)
 • มีบอร์ดเกมด้วย!! จะเพ้อเจ้อ โกหก หลอกลวง ตอแหล แทงหลังกันยังไงก็ได้เต็มที่
 • อยากอบรม อยากเรียนอะไร จะคอร์สออนไลน์หรือออฟไลน์ เสนอมาได้ บริษัทมีงบสนับสนุนค่าเรียนให้
 • ประกันกลุ่ม ประกันสุขภาพ เบิกค่ารักษาพยาบาล/ทำฟัน ได้
 • บรรยากาศการทำงานแบบเพื่อน พร้อม Support และต้องการความสำเร็จ เติบโตร่วมกัน

👉 < สมัครได้ที่นี่ >

a month ago

Related Skills

#css#nestjs#nodejs#programming#react

Contact

Pi R SQUARE
Workstories Bldg. Sukhumvit Soi. 2 Klong Toei, Bangkok

About Pi R SQUARE

โลโก้บริษัท Pi R SQUARE

Pi R SQUAREInformation Technology

Pi R SQUARE เป็นบริษัท Creative Tech Solution ที่ให้บริการด้าน Digital Transformation สำหรับลูกค้าองค์กร และ SME ปัจจุบันเราให้บริการ End to End สำหรับธุรกิจงานขายแบบ B2B, B2C และ D2C เพื่อเปลี่ยนการ

กรุงเทพมหานคร