โลโก้บริษัท Pi R Square

General Manager

Pi R Square - Senior-Level, Full time - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
฿40,000-฿65,000

Job Description

 • วางแผนและจัดการบริหาร Project ทั้งหมดให้ทีม Production
 • คอยตรวจสอบความคืบหน้าของ Project ให้เป็นไปตาม Timeline ที่ต้องการ
 • วางแผนเรื่องงบประมาณในการพัฒนา project และควบคุมเรื่องการวางบิลให้สอดคล้องกับความคืบหน้าของโครงการ
 • รับฟังและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน
 • เป็นศุนย์กลางในการสนับสนุน ประสานงาน ระหว่างทีม Production และทีม Business Analyst
 • บริหารทุกฝ่ายให้ทำงานประสานกันเป็น team work ไปสู่เป้าหมายเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลลัพธ์ให้ทีมได้มากที่สุด 

Qualification

 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำ กล้าตัดสินใจ และรับผิดชอบแก้ไขในการบริหารงานด้วยตัวเอง
 • มีทักษะ Critical Thinking ที่ดีในการวิเคราะห์เหตุ ปัจจัย แยกแยะปัญหา และหาแนวทางการแก้ไข
 • มีไหวพริบในการจัดการงาน เรียงลำดับความสำคัญ และความเชื่อมโยงของแต่ละงานออกได้รวดเร็ว
 • มีทักษะการสื่อสารทั้งการพูด พิมพ์ หรือสเก็ตเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ดี
 • มีทักษะในการฟังที่ดี
 • เคยผ่านการทำงานในบริษัท tech หรือ digital agency หรือที่เกี่ยวข้องกับการผลิต software solution 
a day ago

Related Skills

#critical-thinking#management#planning#technical

Contact

Pi R Square
65/207 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ ชั้น24 ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

About Pi R Square

โลโก้บริษัท Pi R Square

Pi R SquareInformation Technology

Pi R SQUARE เป็นบริษัท Creative Tech Solution ที่รับพัฒนา Website, Mobile Application และ Business Solution โดยนำเสนอความแตกต่างของการใช้จุดแข็งด้าน Design และ User Experience มาผสมกับ Technology เพื

กรุงเทพมหานคร