โลโก้บริษัท Pi R Square

Senior UX/UI Designer

Pi R Square - Senior-Level, Full time - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
฿45,000-฿65,000

Responsibilities

 • ออกแบบ และกำหนด Direction ให้กับทีมออกแบบ ทีม Dev งาน Web, Mobile App และ Game
 • ออกแบบ วางแผน รูปแบบการทำงาน และ prototype ของโปรเจ็คร่วมกับทีม Business
 • ให้ Feed Forward กับทีมออกแบบ เพื่อพัฒนาลูกทีมในการได้ผลลัพธ์ทางด้าน UX และ UI
 • Keep Update เทรนด์การออกแบบเพื่อถ่ายทอดให้กับทีมออกแบบ และทีม Dev
 • นำเสนอ Idea และ Concept ให้กับลูกค้า และทีม Business 

Qualification:

 • มีความสามารถในการใช้ Photoshop และ Illustrator ได้เป็นอย่างดี
 • เข้าใจเรื่ององค์ประกอบภาพ สี และการจัดวางบนสื่อดิจิตอล
 • มีความเข้าใจ และสามารถระบุถึงการออกแบบแอปที่มี User Experience ที่ดีได้
 • มีความเข้าใจ และพร้อมที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และใช้สื่อสารได้อย่างดี
 • พร้อมเรียนรู้ในเรื่องการออกแบบ และพัฒนาการออกแบบให้ตรงกับพฤติกรรมผู้ใช้
 • สามารถสื่อสาร และ Mentoring ให้กับ ลูกทีมได้
 • มีความเป็นผู้นำ และกล้าแสดงความคิดเห็น
 • ชอบทำงานเป็นทีม และพร้อมเรียนรู้ไปด้วยกัน 
21 hours ago

Related Skills

#ui#ux#uxui#wireframe

Contact

Pi R Square
65/207 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ ชั้น24 ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

About Pi R Square

โลโก้บริษัท Pi R Square

Pi R SquareInformation Technology

Pi R SQUARE เป็นบริษัทครีเอทีฟ ซอฟท์แวร์เฮ้าส์ ที่รับพัฒนา Website, Mobile Application และ Business Solution โดยนำเสนอความแตกต่างของการใช้จุดแข็งด้าน Design และ User Experience มาผสมกับ Technology เพ

กรุงเทพมหานคร