โลโก้บริษัท Pi R Square

QA Tester

Pi R Square - Middle-Level, Full time - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
฿23,000-฿28,000

Responsibilities:

  • Responsibility to lead the team to plan the test for each project and each sprint. 
  • Participate in the review meeting and customer’s requirement meeting. 
  • Communicate with the dev team and management team to achieve User Experience Quality to deliver the project. 
  • Be able to use tool and document issues and how to reproduce them clearly. 
  • Understand risk management and define regression test scope. 

Qualification :  

  • Understand and have good sense of User Experience Design 
  • Understand or willing to learn technology or technical terms 
  • Good at logic and planning the process of software development 
  • Good at time and task management 
  • Enjoy self development & Enjoy work as a team 

Related Skills

#management#test-case#test-plan#testing

Contact

Pi R Square
65/207 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ ชั้น24 ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

About Pi R Square

โลโก้บริษัท Pi R Square

Pi R SquareInformation Technology

Pi R SQUARE เป็นบริษัทครีเอทีฟ ซอฟท์แวร์เฮ้าส์ ที่รับพัฒนา Website, Mobile Application และ Business Solution โดยนำเสนอความแตกต่างของการใช้จุดแข็งด้าน Design และ User Experience มาผสมกับ Technology เพ

กรุงเทพมหานคร