โลโก้บริษัท Pi R Square

Technical Support

Pi R Square - Middle-Level, Full time - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿30,000

Responsibilities:

 • ให้บริการแก้ไขปัญหาด้าน IT ในส่วนของระบบ, ซอฟท์แวร์ และการติดตั้งอุปกรณ์ที่หน้างาน
 • เตรียมอุปกรณ์ ติดตั้งซอฟท์แวร์ ให้กับทีมงานในองค์กร หรือลูกค้า
 • วิเคราะห์ และประสานงานกับทุกฝ่ายในการแก้ปัญหาทางด้านเทคนิค
 • ทำการ setup cloud server บน Digital Ocean, AWS ตามโปรเจ็คที่เกี่ยวข้อง
 • ร่วมคิด และพัฒนาระบบหลายๆ ส่วนกับทีมพัฒนา
 • สรุปและทำรายงานให้กับฝ่ายที่เกี่ยวข้องจัดทำเอกสารการใช้งาน และอบรมสอนผู้ที่ใช้งานระบบ
 • หากมีความเข้าใจการใช้ Docker จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

Qualification :  

 • มีทักษะในการแก้ปัญหา และการทำงานเป็นทีม
 • เป็นผู้เรียนรู้ที่ดี และสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ได้เร็ว
 • สามารถจัดการเวลาได้ดี
 • มีทักษะในการสื่อสารกับทีม และผู้รับบริการได้ดี
 • เข้าใจและพร้อมจะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ
 • สามารถทำงานภายในสภาวะกดดันได้
 • สนุกกับการพัฒนาตนเอง และพร้อมรับโอกาสนั้นจากทางบริษัท
 • ชอบและรักการทำงานเป็นทีม
 • มีมอเตอร์ไซค์สามารถนำมาใช้ในการออกไปทำงานนอกสถานที่ได้ 

Related Skills

#docker#server

Contact

Pi R Square
65/207 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ ชั้น24 ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

About Pi R Square

โลโก้บริษัท Pi R Square

Pi R SquareInformation Technology

Pi R SQUARE เป็นบริษัทครีเอทีฟ ซอฟท์แวร์เฮ้าส์ ที่รับพัฒนา Website, Mobile Application และ Business Solution โดยนำเสนอความแตกต่างของการใช้จุดแข็งด้าน Design และ User Experience มาผสมกับ Technology เพ

กรุงเทพมหานคร