โลโก้บริษัท Pi R Square

Junior Scrum Master

Pi R Square - Middle-Level, Full time - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
฿40,000-฿60,000

Responsibilities

 • เป็นที่ปรึกษาให้กับทีม และ Product Owner ในด้าน Scope และ Timeline ในแต่ละ Sprint
 • โค้ชทีมให้ใช้เฟรมเวิร์คแบบ Agile ให้เกิดประสิทธิภาพ
 • ทำงานร่วมกับ Product Owner และทีม Business เพื่อออกแบบเวอร์ชั่นของ Software ให้เหมาะสม
 • แก้ปัญหา และอุปสรรคของทีมระหว่างวัน เพื่อให้ Productivity เดินต่ออย่างราบรื่น
 • ช่วยให้ทีมปรับเปลี่ยนมุมมอง ในด้าน Scope และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สร้างบรรยากาศให้เกิด Productive กับทีม ให้ทีมเป็นเจ้าของงาน และสนุกกับการทำงานร่วมกันเป็นทีม
 • เป็น Runner ให้กับทีม เพื่อมองหาจุดที่สมาชิกในทีมติดขัด และสื่อสารให้กับการวางแผนธุรกิจได้ต่อเนื่อง 

Qualifications

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน Agile methodologies
 • มีประสบการณ์การทำงาน Scrum Master ใน Agile team อย่างน้อย 1 ปี
 • เข้าใจการทำ Software Development
 • มีทักษะการโค้ช ต่อรอง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • หากมีพื้นฐานความรู้ด้านเทคนิคมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และหาวิธีแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
20 hours ago

Related Skills

#agile#scrum#scrumframework

Contact

Pi R Square
65/207 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ ชั้น24 ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

About Pi R Square

โลโก้บริษัท Pi R Square

Pi R SquareInformation Technology

Pi R SQUARE เป็นบริษัท Creative Tech Solution ที่รับพัฒนา Website, Mobile Application และ Business Solution โดยนำเสนอความแตกต่างของการใช้จุดแข็งด้าน Design และ User Experience มาผสมกับ Technology เพื

กรุงเทพมหานคร