โลโก้บริษัท Pi R Square

Business Analyst

Pi R Square - Middle-Level, Full time - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿40,000

Responsibilities

 • Gathering business requirements by interviewing client’s end users, IT and stakeholders to gather system and application requirements.
 • Providing support in relation to client engagement, product enhancements and new developments by understanding business requirements, and performing competitive analysis for the development of software applications.
 • Designing and documenting features for our platform based on customer needs and business goals- Monitor project progress by tracking activity; resolving problems; publishing progress reports; recommending actions
 • Working on projects with the project manager to cover all risks and meet the project timeline.
 • Prepare business reports by collecting, analyzing and summarizing information and trends.
 • Plan and coordinate the development of primary and secondary market research studies in support of strategic planning and specific marketing initiatives.
 • Understand and communicate the financial and operational impact of any changes to stakeholders.
 • Conduct insightful, ad hoc analyses to investigate ongoing or one-time operational issues Benefits

Qualification: 

 • Work well under pressure
 • Very good at problem-solving
 • Good leadership, collaboration skills are preferred
 • Understanding of business processes and operations
 • Strong interpersonal skills; ability to communicate clearly at all levels
a day ago

Related Skills

#communication#negotiation#problem-solving#requirement

Contact

Pi R Square
65/207 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ ชั้น24 ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

About Pi R Square

โลโก้บริษัท Pi R Square

Pi R SquareInformation Technology

Pi R SQUARE เป็นบริษัท Creative Tech Solution ที่รับพัฒนา Website, Mobile Application และ Business Solution โดยนำเสนอความแตกต่างของการใช้จุดแข็งด้าน Design และ User Experience มาผสมกับ Technology เพื

กรุงเทพมหานคร