โลโก้บริษัท Pi R Square

Database Analyst

Pi R Square - Middle-Level, Full time - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿40,000

Responsibilities:

 • วิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้า จากข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น excel, access หรือฐานข้อมูลเดิม ให้อยู่ในรูปแบบ Database แบบ Relational หรือ Non Relational Database ได้ตามความเหมาะสมของข้อมูล
 • ออกแบบ DB Diagram และ Schema ให้สอดคล้องกับโปรเจ็ค และข้อมูลของลูกค้า
 • วิเคราะห์ และ Optimize Database เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด ร่วมกับทีมโปรแกรมเมอร์
 • เขียน SQL String เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานได้สูงสุด
 • ทำงานร่วมกับทีมโปรแกรมเมอร์เพื่อพัฒนาศักยภาพของการเรียกใช้งาน Database ให้ได้ประโยชน์กับ Application ต่างๆ มากขึ้นตลอดทั้งโปรเจ็ค

Qualification:

 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีและความถนัดในการออกแบบ Database Diagram เป็นอย่างดี
 • สามารถเขียน SQL String ในการดึงข้อมูลต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ
 • มีประสบการณ์ใช้ MySQL และ MongoDB
 • สนุกกับการวิเคราะห์ข้อมูล และจัดระเบียบข้อมูลเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ให้เต็มประสิทธิภาพ
 • สามารถวิเคราะห์การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่ายต่อได้จากข้อมูลดิบ
 • สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมเมอร์ในการสนับสนุนให้การใช้ DB เกิดประสิทธิภาพ
 • หากมีความสนใจเรื่อง Big Data และ AI ในการจัดการ Data จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเข้าใจ และพร้อมที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และใช้สื่อสารได้อย่างดี
 • พร้อมเรียนรู้ในเรื่องการออกแบบ และพัฒนาการออกแบบให้ตรงกับพฤติกรรมผู้ใช้
 • ชอบทำงานเป็นทีม และพร้อมเรียนรู้ไปด้วยกัน

Related Skills

#mongodb#mysql#sql

Contact

Pi R Square
65/207 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ ชั้น24 ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

About Pi R Square

โลโก้บริษัท Pi R Square

Pi R SquareInformation Technology

Pi R SQUARE เป็นบริษัทครีเอทีฟ ซอฟท์แวร์เฮ้าส์ ที่รับพัฒนา Website, Mobile Application และ Business Solution โดยนำเสนอความแตกต่างของการใช้จุดแข็งด้าน Design และ User Experience มาผสมกับ Technology เพ

กรุงเทพมหานคร