โลโก้บริษัท Pi R Square

Backend / Server Side Developer

Pi R Square - Middle-Level, Full time - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿30,000

Responsibilities:

 • Build backoffice, API or web service using any of PHP, React, NodeJS, AngularJS
 • Collaborate with cross-functional teams for various projects
 • Continuously discover, evaluate, and implement new technologies to maximize development efficiency
 • Perform basic analysis and coordinate with relevant parties to solve the problems

Qualification:

 • Understand or willing to learn technology or technical terms
 • Good at logic and planning the process of software development
 • Good and fast pace self learner
 • Good at time and task management
 • Good communication with people
 • Enjoy self development
 • Enjoy work as a team

Related Skills

#angularjs#nodejs#php#react

Contact

Pi R Square
65/207 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ ชั้น24 ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

About Pi R Square

โลโก้บริษัท Pi R Square

Pi R SquareInformation Technology

Pi R SQUARE เป็นบริษัทครีเอทีฟ ซอฟท์แวร์เฮ้าส์ ที่รับพัฒนา Website, Mobile Application และ Business Solution โดยนำเสนอความแตกต่างของการใช้จุดแข็งด้าน Design และ User Experience มาผสมกับ Technology เพ

กรุงเทพมหานคร