โลโก้บริษัท Pi R Square

Senior Full Stack Developer

Pi R Square - Senior-Level, Full time - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
฿50,000-฿80,000

Job Description

 • รับผิดชอบใน Squad พิเศษ ในการสร้าง Prototype และ Module พิเศษของ Product
 • Coding และวางแผนส่วน Coding ภายใน Squad พิเศษ และทีมกลุ่ม Developer
 • Review แนวคิด และ Code ของน้องๆ สมาชิกในทีม Developer
 • จัดการส่วนของ Code Control บน Git
 • จัดการวางแผนการ Deploy Software บน Server ใน Stage ต่างๆ ให้กับทีม
 • มองหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพ และ Scaling ให้กับ Software ที่พัฒนา ให้กับทีม
 • เรียนรู้ Technical ใหม่ๆ เพิ่มเติมตลอดเวลา และปล่อยของในทีม Developer
 • Mentor และ แบ่งปันความรู้ต่างๆ ให้กับทีม
 • Support ปัญหาเชิงเทคนิคให้กับทีม
 • มีส่วนร่วมในการคิด ออกแบบ และพัฒนา Product ของบริษัท

Qualification

 • มีประสบการณ์ในการเขียนภาษากลุ่ม JavaScript Based (Node.js, React, Angular)
 • มีความเข้าใจในการออกแบบ database และ optimization เช่น MySQL, MSSQL, MongoDB
 • มีประสบการณ์ในการใช้ container technologies. e.g. Docker, Kubernetes
 • มีประสบการณ์ในการใช้ cloud platform บางตัวมาบ้าง
 • มี Mindset ที่ดีในการสร้างผลงาน และทำงานเป็นทีม
 • พร้อมเปิดรับความคิดใหม่ๆ และแบ่งปัน Speak Up ให้กับทีม
 • สามารถสื่อสารทางเทคนิคให้กับ non-tech เข้าใจได้ด้วย
 • มีภาวะผู้นำ พร้อมรับมือกับปัญหา และความกดดัน เพื่อเปลี่ยนสถานการณ์ให้กับทีม
 • มีความตั้งใจที่จะสร้าง Culture ให้กับ ทีม Dev ร่วมกันได้ 

18 hours ago

Related Skills

#angularjs#css#nodejs#react#typescript

Contact

Pi R Square
65/207 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ ชั้น24 ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

About Pi R Square

โลโก้บริษัท Pi R Square

Pi R SquareInformation Technology

Pi R SQUARE เป็นบริษัทครีเอทีฟ ซอฟท์แวร์เฮ้าส์ ที่รับพัฒนา Website, Mobile Application และ Business Solution โดยนำเสนอความแตกต่างของการใช้จุดแข็งด้าน Design และ User Experience มาผสมกับ Technology เพ

กรุงเทพมหานคร