โลโก้บริษัท Pi R SQUARE

Pi R SQUARE

Information Technology

Pi R SQUARE เป็นบริษัท Creative Tech Solution ที่ให้บริการด้าน Digital Transformation สำหรับลูกค้าองค์กร และ SME ปัจจุบันเราให้บริการ End to End สำหรับธุรกิจงานขายแบบ B2B, B2C และ D2C เพื่อเปลี่ยนการทำงานของธุรกิจค้าขายให้เป็นดิจิตอล เพื่อเพิ่มศักยภาพของธุรกิจไทยในการแข่งขันยุค AI

จุดแข็งของระบบเราคือการมีทีมที่มีประสบการณ์ เข้าใจภาคธุรกิจ และทำให้งานออกแบบ และงานเทคโนโลยี เป็นคำตอบของ Solution ในการแก้ปัญหายากๆ ให้เป็นเรื่องง่าย และ Optimize สำหรับชีวิตการทำงานปัจจุบัน

ทีมงานของ Pi R SQUARE ต้องการมองหาทีมงานที่ชอบในเทคโนโลยี เรียนรู้พัฒนาสิ่งรอบตัวอยู่เสมอ เน้นทำงานเป็นทีมเวิร์ค และ Growth Mindset ที่มองหาการเติบโตร่วมกัน

Contact

Workstories Bldg. Sukhumvit Soi. 2 Klong Toei, Bangkok