โลโก้บริษัท Pay It Forward Co., Ltd.

Web Developer

Pay It Forward Co., Ltd. - Entry-Level, Full time - บางบอน กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿50,000

Responsibilities

-วางแผน และพัฒนา Website ตามที่ได้รับมอบหมาย

-ออกแบบฐานข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล

-พัฒนาระบบตามความต้องการทางธุรกิจของบริษัทฯ

-พัฒนาระบบสารสนเทศตามที่บริษัทฯกำหนด

-ควบคุมให้ระบบที่พัฒนา สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และปลอดภัย

Qualification

-At teast 2 years experience in web development

-Strong understanding of Web Technology Stacks

-Proactive about ideas and confident enough to speak up when you have an opinion

2 years ago

Related Skills

#fullstack#javascript#php#react#sql

Contact

Pay It Forward Co., Ltd.
127, 127/1-2 Kanchanapisek006 Bangbon Bangkok 10150 Tel.02-8943095

About Pay It Forward Co., Ltd.

โลโก้บริษัท Pay It Forward Co., Ltd.

Pay It Forward Co., Ltd.Information Technology

Pay It Forward has been a leading kiosk hardware provider since 2007. Our kiosk hardware solutions ranging from digital signage, custom self-service kiosk design and development, cash deposit box, to

กรุงเทพมหานคร