โลโก้บริษัท Panyatara Company Limited

Programmer / Software Developer (PHP)

Panyatara Company Limited - Entry-Level, Full time - ปากเกร็ด นนทบุรี
฿25,000-฿50,000

บริษัท ปัญญธารา จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์ (กลุ่มธุรกิจการตลาด และการจัดจำหน่าย) ภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ ดำเนินธุรกิจจัดฝึกอบรม และสัมมนาแบบครบวงจร โดยมีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจค้าปลีก มุ่งเน้นการให้บริการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ด้วยการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการลูกค้า ด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์จริง ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติในธุรกิจค้าปลีก

ต้องการรับสมัคร Programmer / Software Developer (PHP)

ลักษณะงาน

 • จัดเก็บความต้องการ ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ดูแล พัฒนา และจัดการเว็บไซต์ e-Learning
 • จัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อการดำเนินการของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดทำรายงานข้อมูลต่างๆ เพื่อปรับปรุงการดำเนินการของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการพัฒนาคู่มือการใช้งานพร้อม จัดอบรมการใช้งานให้กับบุคลากรภายในบริษัท
 • ตอบปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานระบบงานในบริษัท

คุณสมบัติ

 • สามารถจัดเก็บความต้องการ ออกแบบเว็บไซต์ตามความต้องการของผู้ใช้บริการได้
 • สามารถเขียนโปรแกรมด้วย HTML, CSS, Jquery, Javascript, Angular, PHP ได้
 • สามารถใช้งานฐานข้อมูล MySQL, SQL Server หรืออื่นๆ ได้
 • มีพื้นฐานความรู้และความเข้าใจในการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และคำสั่ง SQL
 • สามารถพัฒนา Mobile Application ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีวินัย มีทัศนคติที่ดี มีความกระตือรื้อร้น สนใจ และใส่ใจงาน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • สามารถทนรับแรงกดดันได้ดี  
a month ago

Contact

Panyatara Company Limited
เลขที่ 58/5 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

About Panyatara Company Limited

โลโก้บริษัท Panyatara Company Limited

Panyatara Company LimitedEducation

บริษัท ปัญญธารา จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์ (กลุ่มธุรกิจการตลาด และการจัดจำหน่าย) ภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ ดำเนินธุรกิจจัดฝึกอบรม และสัมมนาแบบครบวงจร โดยมีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจค้าปลีก ม

นนทบุรี

More at Panyatara Company Limited

1 other opening

17 days ago

System Analyst

Entry-Level, Full time

฿25,000-฿50,000 Panyatara Company Limited - ปากเกร็ด นนทบุรี