โลโก้บริษัท Orange Cap Innovative Co., Ltd.

UI Designer

Orange Cap Innovative Co., Ltd. - Middle-Level, Full time - พญาไท กรุงเทพมหานคร
฿28,000-฿65,000
Job Description
 • เป็นผู้ทำความเข้าใจ User และออกแบบการใช้งานของ Product ต่างๆ
 • [UI Designer] มีความเข้าใจในเรื่องของ UX ในกรณีที่เป็น UI Designer
 • ทำ Wireframe / Prototype ได้ โดยใช้เครื่องมือช่วยสร้างเช่น Figma / Adobe XD
 • วิเคราะห์และแนะนำการพัฒนา User Experience ใน Product ต่างๆได้
 • สามารถสื่อสาร และ discuss กับทีมได้ เมื่อเกิดประเด็นที่ต้องมีการพูดคุยและ discussion กัน

Qualifications

 • เคยมีประสบการณ์การออกแบบ UX / UI สำหรับ Digital Product (เช่น Website หรือ Apps) มาก่อน (2 ปีขึ้นไป) หากเคย Design Website มาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเข้าใจกระบวนการโดยรวมในการทำ Software หรือ Digital Product
 • [UI] รู้จักการวาง Typography, Grid & Layout รวมถึงการใช้สี
 • มีจิตใจแห่ง User-Centric ที่เอา User มาเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา UX / UIของ Product
 • สามารถเข้าใจ User เพื่อพัฒนา UX / UI ที่เหมาะสมกับ Product ที่กำลังปั้นออกมา
 • หากปกติเคยทำงานคู่กับ Developer เป็นประจำ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีความสามารถในการตัด Design ออกมาเป็น HTML / CSS ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้ UX/UI Design Tools ได้ เช่น Figma / Adobe XD / Sketch เป็น หากใช้ Figma เป็นชีวิตจิตใจ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เสมอๆ ไม่ว่าจะเป็น Tools / Design Trends ใหม่ๆ
 • กล้าที่จะ discuss กับทีม พร้อมรับ feedback ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เพราะการทำงานร่วมกันย่อมเกิดการ discussion อยู่แล้วเป็นปกติ

2 months ago

Related Skills

#figma#ui-design#uiuxdesigner

Contact

Orange Cap Innovative Co., Ltd.
อาคารวรรณสรณ์ เลขที่ 35 ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 0904 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400

About Orange Cap Innovative Co., Ltd.

โลโก้บริษัท Orange Cap Innovative Co., Ltd.

Orange Cap Innovative Co., Ltd.Information Technology

Who are we? Orange Cap Innovative เป็นที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี ให้กับบริษัทต่างๆ และเป็น Venture Builder ที่สร้าง Tech Product ใหม่ๆของตนเองออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสา

กรุงเทพมหานคร