โลโก้บริษัท Orange Cap Innovative Co., Ltd.

Project Coordinator 4 positions (Urgently)

Orange Cap Innovative Co., Ltd. - Entry-Level, Full time - พญาไท กรุงเทพมหานคร
฿17,000-฿24,000

Job Description

  • Coordinate with internal and external partner organizations in Travel industry
  • Run on project workflow as assigned and report work progress to Project Manager
  • Execute researching and analyzing of data as required
  • Provide good collaboration between partner and internal team to achieve project

Qualifications

  • Bachelor’s degree in Tourism or equivalent
  • 1 year minimum work experience in Project management
  • Be well-adjusted to the fast-paced situation
  • Excellent communication skills in written and spoken of English
a year ago

Related Skills

#communication#coordination#management

Contact

Orange Cap Innovative Co., Ltd.
อาคารวรรณสรณ์ เลขที่ 35 ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 0904 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400

About Orange Cap Innovative Co., Ltd.

โลโก้บริษัท Orange Cap Innovative Co., Ltd.

Orange Cap Innovative Co., Ltd.Information Technology

Who are we? Orange Cap Innovative เป็นที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี ให้กับบริษัทต่างๆ และเป็น Venture Builder ที่สร้าง Tech Product ใหม่ๆของตนเองออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสา

กรุงเทพมหานคร