โลโก้บริษัท Orange Cap Innovative Co., Ltd.

Digital Marketing Executive (Urgently)

Orange Cap Innovative Co., Ltd. - Entry-Level, Full time - พญาไท กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿35,000

Job Description

 • Plan and Develop digital strategy & campaigns aligned with short-term and long-term to grow brand awareness and increase conversion.
 • Create, edit, and proofreading the digital contents
 • Manage content distribution across the website and social media platforms
 • Monitoring company websites and social media, building good relationships with customers.
 • Stay up-to-date with digital technology developments
 • Measuring and reporting on the performance of all digital marketing to the management team.

Qualifications

 • Bachelor’s degree in Marketing, Communication, Digital technologies, or relevant field
 • Minimum of 1-year working experience related to Digital Marketing
 • Full understanding of social media platforms and SEO/SEM
 • Good organizational and time-management skills
 • Excellent collaboration skills
 • Proficient in written and spoken English is a plus
4 months ago

Related Skills

#coordination#management#project-co#project-management

Contact

Orange Cap Innovative Co., Ltd.
อาคารวรรณสรณ์ เลขที่ 35 ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 0904 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400

About Orange Cap Innovative Co., Ltd.

โลโก้บริษัท Orange Cap Innovative Co., Ltd.

Orange Cap Innovative Co., Ltd.Information Technology

Who are we? Orange Cap Innovative เป็นที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี ให้กับบริษัทต่างๆ และเป็น Venture Builder ที่สร้าง Tech Product ใหม่ๆของตนเองออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสา

กรุงเทพมหานคร