โลโก้บริษัท Orange Cap Innovative Co., Ltd.

Developer (Front-end/Back-end/Full stack)

Orange Cap Innovative Co., Ltd. - Entry-Level, Full time - พญาไท กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿60,000

Responsibilities

#️⃣ สามารถพัฒนาเว็บไซต์ได้ตาม requirement และ UI Design ที่มี

#️⃣ สามารถพัฒนาระบบหลังบ้านบน REST API ได้ตาม requirement ของระบบที่มี

#️⃣ พัฒนาฟีเจอร์บนเว็บไซต์ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพในการประมวลผลโดยรวม

#️⃣ สามารถจบงาน 1 feature ได้ด้วยตัวเอง ทั้งฝั่งของ Front-end และ Back-end

#️⃣ สามารถค้นหาบั๊ก และแก้ไขบั๊กได้

#️⃣ สามารถใช้งาน Git เพื่อทำงานร่วมกันกับคนอื่นในทีมได้

#️⃣ เขียนโปรแกรมโดยคำนึงถึงการแก้ไขในอนาคต สามารถ re-use ได้ง่าย และ maintain ได้ง่ายขึ้น

#️⃣ สามารถสื่อสาร และ discuss กับทีมงานได้ในกรณีที่เกิดปัญหาทั้งทาง Technical และเชิง requirement ที่ไม่ชัดเจน

Qualifications

► คุ้นเคยกับการเขียนระบบด้วยภาษา JavaScript เป็นอย่างดี ทั้งใน Front-end และ Back-end

► หากมีประสบการณ์การเขียนภาษา TypeScript จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

► มีพื้นฐาน และเข้าใจ concept เบื้องต้นของการทำ Web Application ฝั่ง Front-end ด้วย HTML, CSS, JavaScript

► มีประสบการณ์การขึ้นโครงเว็บไซต์ด้วย HTML, CSS จาก UI Design ที่มีมาให้เรียบร้อยแล้ว

► มีประสบการณ์การทำ Single Page Application ด้วย JavaScript framework เช่น React, Vue, Angular หรืออื่นๆ

► หากคุ้นเคยกับ Tools, Library หรือ Framework ของฝั่ง Front-end ต่างๆ เหล่านี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ: Redux / Next.js / Ant design / styled-components / Tailwind.css / Jest / Storybook / Lighthouse / PageSpeed Insight

► มีพื้นฐานและเข้าใจหลักคิดของการสร้าง REST API Server / HTTP Protocol

► มีประสบการณ์ในการเขียนระบบด้วย Node.js หากเคยเขียนระบบด้วย Express.js จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

► หากคุ้นเคยกับ Tools, Library, Database, Framework ของฝั่ง Back-end ต่างๆ เหล่านี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ: MongoDB + Mongoose / Redis / ElasticSearch / Nest.js / Fastify / MySQL

► หากเคยมีประสบการณ์ในการทำ Infrastructure จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เช่น Docker / Nginx / Kubernetes / Google Cloud Platform

► ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เสมอๆ ไม่ว่าจะเป็น Tools / Library / Framework ใหม่ๆ

► ไม่เก่งภาษาอังกฤษไม่เป็นไร แค่คุณเก่ง Developer เดี๋ยวเราสอนภาษาอังกฤษให้เอง

► นักศึกษาจบใหม่ก็สมัครได้นะ เราเชื่อในความสามารถของคุณ

2 months ago

Related Skills

#javascript#nodejs

Contact

Orange Cap Innovative Co., Ltd.
อาคารวรรณสรณ์ เลขที่ 35 ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 0904 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400

About Orange Cap Innovative Co., Ltd.

โลโก้บริษัท Orange Cap Innovative Co., Ltd.

Orange Cap Innovative Co., Ltd.Information Technology

Orange Cap Innovative เราเป็น Software Studio ที่เชื่อว่าการทำ Software หรือ Product ที่ดี คือการ blend-in ร่วมกันระหว่าง Tech และ Business อย่างลงตัว เราไม่ใช่แค่รับทำ Software ตามสั่ง แต่เรายังให้คำ

กรุงเทพมหานคร