โลโก้บริษัท Orange Cap Innovative Co., Ltd.

Orange Cap Innovative Co., Ltd.

Information Technology

Who are we?

Orange Cap Innovative เป็นที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี ให้กับบริษัทต่างๆ และเป็น Venture Builder ที่สร้าง Tech Product ใหม่ๆของตนเองออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมต่างๆ ปัจจุบัน ลูกค้าของ Orange Cap มีตั้งแต่ SMEs, บริษัทที่กำลังจะเข้าตลาดหลักทรัพย์, Corporates, และองค์กรภาครัฐ

เราเติบโตมาจากทีมงานที่มี Background ในการทำ Startup ในระดับ Global Scale เราจึงเชื่อในการ Blend-in ระหว่างทีม Technology, Business, Design ที่ทำให้กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ Orange Cap มีความแตกต่าง ซึ่งเน้นที่ผลลัพธ์สุดท้ายของธุรกิจและผู้ใช้งานเป็นสำคัญ

ทีมผู้บริหาร ซึ่งมีประสบการณ์อยู่ในองค์กรขนาดใหญ่ระดับโลก และปัจจุบันก็เป็นผู้สอนใน Class ต่างๆด้าน Digital ให้กับองค์กรขนาดใหญ่อีกด้วย นี่จะเป็นโอกาสดีที่ได้ทำงานและเรียนรู้วิธีคิดได้โดยตรงจากผู้บริหารอีกด้วย

Who are we looking for?

ภายนอกนั้น เราอาจใส่เสื้อยืด กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ หรือแต่งตัวฉีกแนวแบบ Avantgard เข้ามาทำงานในออฟฟิศ แต่ภายในที่เรามองหานั้น ได้แก่

  • Business Mindset: เป็นคนมีความเข้าใจในเรื่องธุรกิจ แม้ไม่ได้รู้แจ้ง แต่เปิดรับความคิดในเชิงธุรกิจ ก็ดีมากเพียงพอแล้ว เราจึงมีพื้นที่ให้พนักงานได้ลองทำธุรกิจหรือพูดคุยกันได้เสมอ
  • Being Better: เป็นคนชอบพัฒนาๆสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นเสมอ ทั้งตนเองและงานที่ทำ เราเชื่อว่าคนเรา เก่งขึ้น ได้เสมอ วันนี้ไม่ดี ไม่เป็นไร แต่วันหน้าต้องดีขึ้น เราจึงมี Self-Improvement Day ที่จะหยุดไปเรียนหรือลงคอร์สอะไรก็ได้
  • Sharing & Caring: ยิ่งให้ ยิ่งได้ ยิ่งใส่ใจ ยิ่งได้ใจ เราจึงมีกิจกรรมในการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ทั้งในงานและความรู้อื่นๆให้กับทุกคน คนสอนยิ่งเก่งขึ้น คนเรียนยิ่งเข้าใจ ทำงานยิ่งเห็นทีมรอบด้านมากขึ้น
  • Focus on Impact: เราเชื่อใน Process หรือ Framework แต่เราไม่ยึดติด เราสนใจในผลลัพธ์มากกว่า เราอยากให้คนทำงานได้รู้ว่า สิ่งที่ได้ทำ สร้างผลลัพธ์อะไรให้กับธุรกิจ ผู้ใช้งาน สังคม หรือโลกใบนี้บ้าง
  • Sense of Ownership: ทุกคนมีพื้นที่ของตนเอง ในการริเริ่มสร้างสรรค์งานของตัวเองที่ได้รับมอบหมาย เราให้ทุกคนบริหารจัดการงานของตัวเอง แล้วนำมานำเสนออย่างภาคภูมิใจในผลงาน
In-house Products

นอกเหนือจากที่ทำงานให้กับลูกค้าแล้ว Orange Cap มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง และเปิดพื้นที่ให้กับพนักงาน ในการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆอีกด้วย ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เช่น

  • TakeMeTour https://www.takemetour.com/ - Marketplace Platform ของทัวร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่เป็นคนกลางเชื่อมกันระหว่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กับคนพาเที่ยวที่เป็นคนท้องถิ่น
  • EasyPDPA https://easypdpa.com/ - ระบบที่ช่วยสร้างแบบฟอร์ม Privacy Policy สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการ Privacy Policy เพื่อ comply ตามกฎหมาย PDPA
  • LocalFarm https://www.takemetour.com/localfarm - Marketplace Platform สำหรับการขายผลไม้จากเกษตรกรท้องถิ่นโดยตรง ผู้ขายสามารถตั้งราคาขายได้เองเลยโดยไม่มีการคิดค่า GP และผู้ซื้อสามารถทำการชำระเงินได้ผ่านการโอนบัญชีธนาคารถึงคนขายโดยตรง ไม่ต้องผ่านตัวกลาง
  • EasySign - ระบบ E-Signature ที่ได้รับการรับรองเข้า Sandbox ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
  • และอื่นๆอีกมากมาย ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา

 

Contact

อาคารวรรณสรณ์ เลขที่ 35 ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 0904 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400

Orange Cap Innovative Co., Ltd. jobs

0 results