โลโก้บริษัท OpenDurian

OpenDurian

Education

"We are the Education Creatives"

พวกเราเชื่อมาตลอดว่า "ชีวิตคือการเรียนรู้"  เราจะอยู่กับการเรียนรู้ตลอดไปได้ก็ต่อเมื่อมันไม่น่าเบื่อ  เราจึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่จะทำให้การเรียนเป็นเรื่องที่ง่ายและสนุก  นั่นคือปณิธานของเรา

"We are the Specialists"

OpenDurian เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา (Education Technology) ที่นำ Data Science ซึ่งเป็นความชำนาญเฉพาะของเรามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาไทย โดยเฉพาะข้อมูลการสอบแอดมิชชั่น และข้อสอบวัดมาตรฐานขั้นสูง เช่น PAT1, SAT, Smart-I, CU-AAT เพื่อนำเสนอในรูปแบบบริการเตรียมสอบออนไลน์ให้สามารถเข้าถึงได้ในวงกว้าง 

Contact

โครงการพรีเมี่ยมเพลส เกษตร-นวมินทร์ 315/30, 315/31 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

OpenDurian jobs

0 results