โลโก้บริษัท Ookbee/ Ookbee U

Blockchain Developer

Ookbee/ Ookbee U - Entry-Level, Full time - สวนหลวง กรุงเทพมหานคร
฿50,000-฿90,000

Responsibility:

● Design and Develop new product with blockchain technologies.

● Apply blockchain security technologies and cryptography knowledge. 

● To build and deliver infrastructure as a product with the automated provisioning process. 

● Contribute in all phases of the development lifecycle.

● Work with business domain experts, UX/UI designer and other developers to deliver high quality blockchain applications. 

● Contribute creative ideas for the development of Blockchain in the future. 

Qualifications:

● Bachelor’s Degree or higher in information technology, computer science, computer engineer or related fields. 

● 2+ years in front-end, back-end web application development experience. 

● Understanding and interest in Blockchain technologies, DeFi and NFTs.

● Preferable Blockchain programing and smart contract development experience (Solidity, web3.js). 

● Good Experience with software development languages such as Java, Go, Python, React, TypeScript, SpringBoot, Node.js. 

● Experience with SQL/NoSQL Database. 

● Experience with cloud-based platforms such as AWS, Google Cloud Platform or similar. 

● Ability to work independently and work collaboratively in a team environment.  

● Responsible development practices. 

Benefit package:

  • Flexible working hours.
  • Hybrid working (2 days work at office)
  • Uniform
  • Diligent Allowance
  • 10-15 days Vacation Leave
  • Medical Allowance, Life and accident Insurance, Health Screen Program
  • Provident Fund
  • Training and Development Program 
  • Company Trip
  • Bonus 
a month ago

Related Skills

#blockchain#defi#ethereum#python#web3

Contact

Ookbee/ Ookbee U
Ookbee Co., Ltd. 1101/ 207 – 209 Noble Cube Village, Between Soi24& Soi26 Pattanakarn Road, Pattanakarn, Bangkok 10250,Thailand, Tel : 02-187-2666, Mobile Phone: 061-397-1664

About Ookbee/ Ookbee U

โลโก้บริษัท Ookbee/ Ookbee U

Ookbee/ Ookbee UInformation Technology

บริษัท อุ๊คบี  จำกัด และ บริษัท อุ๊คบี ยู จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านสื่อตีพิมพ์ดิจิตอล (Digital Publication Platform)  และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Booking) ซึ่งภายในบริษัท ประกอบไปด้วยหลาย Commu

กรุงเทพมหานคร