โลโก้บริษัท ONYX Hospitality Group

Web developer

ONYX Hospitality Group - Entry-Level, Full time - ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿40,000

หน้าที่รับผิดชอบ 

การพัฒนาเว็บไซต์

 • รับผิดชอบการติด Tracking จากพันธมิตรทางธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • พัฒนาระบบ SiteCore ระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพ
 • สนับสนุนการตลาดอิเล็กทรอนิกส์, ระบบการจองโรงแรม อาทิ Google API, Facebook API, Sabre Booking Engine, Loyalty portal เป็นต้น
 • พัฒนาเว็บไซต์ให้รองรับความหลากหลายของ Browser รวมทั้งอุปกรณ์เคลื่อนที่ ได้แก่ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และปรับปรุงเวอร์ชันของ ASP.NET, ASP.NET MVC ให้เป็นปัจจุบันและมีเสถียรภาพ
 • ติดตามและปรับปรุงข้อมูลการทำ SEO (Search Engine Optimization) ให้เป็นปัจจุบัน โดยปฏิบัติตามนโยบายของฝ่ายการตลาดอิเล็กทรอนิกส์และผู้จัดการเว็บไซต์ เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ของโครงสร้างเว็บไซต์, XML Sitemap, iframe, Java script และ Server
 • จัดเตรียมเอกสารโครงสร้างฐานข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฟังก์ชันการทำงานของโปรแกรม และบันทึกการบำรุงรักษา

การทดสอบ และการทำเอกสาร

 • ดำเนินการทดสอบอย่างละเอียดเมื่อมีการขึ้นระบบใหม่ การเพิ่มหรือแก้ไขฟังก์ชั่นการทำงานใหม่ของทุกเว็บไซต์ และระบบ SiteCore (แพลตฟอร์มระบบการจัดการเนื้อหา)
 • ทำเอกสารการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างฐานข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฟังก์ชันการทำงานของโปรแกรม บันทึกการบำรุงรักษาเว็บไซต์ และติดตั้งรหัส Tracking จากพันธมิตรทางธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 การพัฒนาเว็บไซต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และการบำรุงรักษา

 • พัฒนาเว็บไซต์และบริหารจัดการโครงการเว็บไซต์พื้นฐาน เพื่อนำเทคโนโลยีใหม่มาตอบโจทย์กับความต้องการทางธุรกิจ
 • พัฒนาและบำรุงรักษาระบบการจัดการเนื้อหา อาทิ Sitecore, Wordpress เป็นต้น
 • ศึกษาและพัฒนาเครื่องมือทางการตลาด อาทิ Google API, Facebook API, Twitter API เป็นต้น เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิผลต่อการทำแคมเปญทางการตลาด

การช่วยเหลือผู้ใช้ระบบ

 • จัดเตรียมคู่มือและจัดอบรมให้กับผู้ใช้ระบบ SiteCore CMS, Sabre Booking Engine และ Payment gateway
 • ช่วยเหลือผู้ใช้ระบบจากฝ่ายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์เพื่อให้โครงการบรรลุความสำเร็จและสามารถส่งมอบได้ตามเวลา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปีในตำแหน่งเดียวกัน
 • มีความรู้ ASP.NET (C#), Azure, HTML, Java script, Jquery, SQL, LINQ, ASP.NET MVC (C#), SiteCore หรือ dynamic CMS, Google Products
 • มีทักษะทางด้าน Web programming, database programming และหากมีทักษะเพิ่มเติมด้าน API and Web services จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • สัญชาติไทย 

หากสนใจสามารถส่ง CV ของท่านมาได้ที่ chaiyong.j@onyx-hospitality.com และ sakhila.l@onyx-hospitality.com

8 months ago

Related Skills

#azure#html#javascript#jquery#sql

Contact

ONYX Hospitality Group
ONYX Hospitality Group 847 Petchburi Road, Bangkok 10400 Tel: (02) 255-3767, (02) 255-4588 Fax: (02) 255-3718

About ONYX Hospitality Group

โลโก้บริษัท ONYX Hospitality Group

ONYX Hospitality GroupHotels & Tourism

ONYX Hospitality Group is a leading hotel management company that combines the expertise of a truly global executive team with the hospitality excellence for which Asia is renowned. ONYX prides itself

กรุงเทพมหานคร