โลโก้บริษัท Onedaycat

Flutter Developer

Onedaycat - Middle-Level, Full time - พระโขนง กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿50,000

We are looking for a Dart/Flutter Developer responsible for creatingmulti-platform apps for IOS and Android using Google’s Flutter developmentframework. Deep experience contributing to and managing high-scale productionmobile app. You must have previous experience in Flutter development. 

RESPONSIBILITIES 

· Implement app modules based on the product requirements  

· Maintaining existing code base 

· Build reusable code and libraries 

· Build user interfaces designed by UX/UI designers 

· Integrate various APIs from third-parties 

· Debug existing apps component, fix issues and avoid regressions 

· Collaborate closely with the team of UX/UI designers, Testers and other developers 

· Participate in software architecture, design discussions and code reviews 

· Optimize application for maximum speed and scalability 

SKILLS AND QUALIFICATIONS 

· Bachelor’s degree in computer science, computer engineering or related discipline 

· 3+ years in mobile software development on Android or IOS 

· Over one year’s developing Flutter applications for mobile 

· Have published one or more mobile apps in Google Play or App Store 

· Working experience in third-party libraries and APIs 

· Working knowledge of the general mobile landscape, architectures, trends and emergingtechnologies 

· Solid understanding of the mobile development life cycle, including automated testingand building 

· Proficient understanding of code versioning tools, such as Git 

· Excellent in English reading 

ADVANTAGEOUS 

· Strongly understanding in Native Android development using Kotlin 

· Experience in Material Design 

a month ago

Related Skills

#flutter

Contact

Onedaycat
บริษัท วันเดย์แคท จำกัด The Paul Office ชั้น 4 ห้อง 403-404 เลขที่ 42 ถนนสุขุมวิท ซอย 64 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 (เดินจาก BTS ปุณณวิถีเพียง 5 นาที)

About Onedaycat

โลโก้บริษัท Onedaycat

OnedaycatInformation Technology

บริษัท start up ที่มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เทคโนโลยีที่จะทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้น ทีมของเราเป็นทีมเล็ก แต่เน้นๆ ด้วยคุณภาพ เราจึงอยากจะได้คนที่พร้อมที่จะบุกเบิก เป็นทีมผู้สร้างของบริษัท คุณไม่จำเป็นต้

กรุงเทพมหานคร