โลโก้บริษัท Nuxos Consulting Co., Ltd.

รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน Software developer

Nuxos Consulting Co., Ltd. - Entry-Level, Full time - บางรัก กรุงเทพมหานคร
฿10,000-฿15,000

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง Software developer (มีค่าจ้างฝึกงานให้และอาจได้รับเลือกเป็นพนักงานประจำต่อไป) มีเบี้ยเลี้ยงให้ในช่วงฝึกงาน

บริษัทนัคซอสคอนซัลติ้งจำกัด กำลังสนใจรับสมัครนักศึกษาฝึกงานในตำแหน่ง Software developer

ลักษณะงาน :

ออกแบบและพัฒนาระบบงานซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพโดยใช้ Ruby on Rails (ไม่จำเป็นต้องมีความรู้มาก่อน บริษัทยินดีสอนให้) เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ

สามารถส่งมอบงานได้ตรงเวลา เน้นการออกแบบระบบงานซอล์ฟแวร์ที่สามารถบำรุงรักษาได้ง่ายและมีวิธีการดำเนินงานโครงการที่มีคุณภาพ

ตรวจสอบได้ ตลอดจนการพัฒนาเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยให้สามารถดำเนินงานพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ : 

  • ปริญญาตรี สาขา Computer Engineering, Software Engineering, Computer Science, IT หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ใดก็ตามที่มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม
  • มีใจอยากเรียนรู้ภาษาใหม่ Ruby on Rails
  • มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ตลอดจนหาแนวทางในแก้ไขปัญหา
  • มีทักษะความชำนาญในฐานะนักพัฒนาซอฟต์แวร์ภาษาใดก็ได้ แต่ถ้าทำ Javascript ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถพัฒนาโปรแกรมเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลต่างๆได้
  • สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จตามเวลาที่กำหนด
  • มีทักษะในการสื่อสาร และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

สนใจตำแหน่งงาน กรุณาส่งเรซูเม่มาที่ priao@nuxos.asia

4 months ago

Related Skills

#css#html#html5#java#javascript

Contact

Nuxos Consulting Co., Ltd.
142/10 ซอยสาทร 12 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

About Nuxos Consulting Co., Ltd.

โลโก้บริษัท Nuxos Consulting Co., Ltd.

Nuxos Consulting Co., Ltd.Information Technology

กรุงเทพมหานคร