โลโก้บริษัท NTBX

UX Designer

NTBX - Entry-Level, Full time - ปากเกร็ด นนทบุรี
฿20,000-฿50,000

Job summary

As a UX designer, you are going to play a critical role to lead the design team to create elegant, efficient, intuitive, and delightful products. You will be responsible for the start-to-end process of establishing the look of UX/UI of the company IT products. Your role is to align business strategy with human interaction and usability methodologies. 

In this role, you will gather the necessary supporting data and information from users. Then, you will conduct research and create conceptual customer journeys. Moreover, you are responsible for testing assumptions and identifying user goals through field research and contextual interviews. You will also conduct usability testing and prototyping as well as assure design quality. In addition, you will be responsible for designing attractive graphics and providing clear strategic solutions, guidelines, and designing direction for website, application, and so on. Analyzing usage flow to create wireframes and prototypes is also one of the tasks you have to achieve. Importantly, you are going to work closely with key stakeholders.

Role & Responsibilities:

⁃ Understand product specifications and user psychology

⁃ Perform concept and usability testing and gather feedback

⁃ Conduct usability testing & research to identify user needs

⁃ Determine information architecture and Design journey maps, navigation design, sitemaps, information architecture, wireframes, storyboards, and prototypes

⁃ Collaborate with the Product Owner, UI designers, Developer to implement attractive designs and best experience for customers

⁃ Able to understand and Interpret data from analytic tools is a plus

Qualification :

⁃ Bachelor's Degree or higher in Information Technology, Computer Media arts or related field

⁃ 3-5+ years experience of working on a UX Designer, UI Designer or other relevant position

⁃ Deep understanding of UI design principles

⁃ Experienced in driving a user experience from start-to-finish that delivers results, connects emotionally

⁃ Must expertise in Sketch and any Prototype tools or UX software i.e. InVision, Fixma, Mockflow, Balsamiq, Abstract, etc.

⁃ Strong communication skills

*** Portfolio is required ***

** สามารถสมัครงานได้อย่างรวดเร็วได้ที่ : UX/UI Designer - สมัครงานเงินเทอร์โบ (ntb.co.th) 

20 hours ago

Contact

NTBX
บริษัท เอ็นทีบีเอ็กซ์ จำกัด ที่อยู่ : 455 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

About NTBX

โลโก้บริษัท NTBX

NTBXInformation Technology

NTBX เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการเปิด ดำเนินกิจการ และขยายกิจการของ บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด เราประกอบไปด้วยผู้บริหารและทีมงานที่เน้นเนื้องาน มีความเป็นมืออาชีพ และใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อให้ตัวง

นนทบุรี