โลโก้บริษัท NTBX

Software Engineer

NTBX - Entry-Level, Full time - ปากเกร็ด นนทบุรี
฿25,000-฿50,000

NTBX เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการเปิด ดำเนินกิจการ และขยายกิจการของ บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด เราประกอบไปด้วยผู้บริหารและทีมงานที่เน้นเนื้องาน มีความเป็นมืออาชีพ และใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อให้ตัวงานตรงความต้องการและมีคุณภาพมากที่สุดในกรอบเงื่อนไขต่างๆเช่นเดียวกับมาตรฐานการทำงานในสากล เราเชื่อในการทำงานที่เน้นการพูดคุย ติดต่อประสานงาน ความเข้าใจถึงเหตุและผลที่บริษัทตัดสินใจดำเนินการในเรื่องต่างๆ เราจึงส่งเสริมและผลักดันแนวคิดของ Agile โดยเน้นการส่งมอบคุณค่าจากการใช้งานให้อยู่ในทุกกระบวนการของการทำงานในองค์กร ตั้งแต่ผู้บริหารตลอดจนถึงตัวพนักงานผู้ปฏิบัติงาน

เรามองหาผู้ที่ต้องการแสดงความสามารถ อยากเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ แสวงหาการทำงานที่ตนเองมีส่วนร่วมและมีความสำคัญในทุกย่างก้าวในการตัดสินใจของบริษัท ด้วยเหตุนี้ เราจึงมีนโยบายส่งเสริมคนทำงานและพร้อมผลักดัน High Performer ทั้งในด้านหน้าที่การงานและผลตอบแทน และยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่หรือผู้ไม่มีประสบการ์ณตรงแต่มีใจพร้อมจะเรียนรู้และทำงานเช่นกัน

รายละเอียดตำแหน่งงาน

Software Engineer เป็นหัวใจหลักของการทำงานของเรา ที่จะเน้นหนักเรื่อง Software Solution ที่สามารถ Support ความต้องการและธุรกิจ ความเป็นไปได้ในการสร้าง การ Monitor, Scale และ Support ต่อไปในอนาคต

ตำแหน่งนี้จะทำงานอยู่ภายใต้หน่วยงาน Software Development ที่มีบรรยากาศและค่านิยมในการทำงานที่เน้นการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และความสร้างสรรค์ เราจึงมองหาผู้ที่มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความรับผิดชอบสูง และมีแรงผลักดันตนเองให้เกิดงานที่ได้ใช้จริง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ออกแบบและสร้าง Engineering Solution โดยคำนึงถึงระยะเวลา, เครื่องมือ, การ Support, การ Scale โปรแกรมในอนาคต และ ความเหมาะสมในการแก้ไขปัญหา 
 • มีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็น ออกแบบ และตีความความต้องการร่วมกับทีม โดยยึดถือคุณภาพของงานเป็นสำคัญ 
 • ร่วมทำงานกับทีม Software Development ที่ประกอบไปด้วย Software Engineer, Quality Assurance Engineer, Project manager, Business Analyst, Infrastructure Engineer, UX/UI Designer เพื่อบรรลุเป้าหมายของงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ร่วมออกแบบและสร้างการทดสอบระบบ Unit Test, Regression ร่วมกับ Quality Assurance Engineer ที่สามารถครอบคลุมถึงการใช้งานได้สูงสุด
 • ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงาน หรือลักษณะงานที่ตนทำอยู่ ให้ผู้อื่นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • อยู่แนวหน้าในการตรวจสอบปัญหาที่เกิดจากการใช้งานจริง หาทางแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และทำการหาทางแก้ไขระบบเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดผลาดซ้ำเดิมอีก

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขา ที่เกี่ยวข้องกับ IT, Computer Science หรือมี Passion ที่อยากพัฒนาโปรแกรม
 • สามารถ Code ในภาษาหลักภาษาใดภาษาหนึ่ง (C#, Java, Python, Javascript) และสามารถทำความเข้าใจ Code ได้ในภาษา Programming อื่นๆ
 • ถ้ามีประสบการ์ณในการออกแบบโปรแกรม และฐานข้อมูล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถสื่อสาร (อย่างน้อยอ่านและเขียน) ด้วยภาษาอังกฤษได้
 • ประสบการ์ณและความรู้ในกระบวนการและวิธีคิดแบบ Agile
 • ความสามารถในการทำความเข้าใจปัญหาและแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถทำงานได้ด้วยตนเองโดยพึ่งพาความช่วยเหลือตามที่จำเป็น และทำงานอยู่ในกรอบเวลาและเป้าหมายของงาน
 • ความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่นและทำผู้ร่วมงานอื่นได้
 • ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

สวัสดิการและผลประโยชน์

 • ทำงาน วันจันทร์-ศุกร์ 8.30 - 17.30
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3%-15%
 • โบนัส และ การปรับเงินเดือนนอกเหนือจากรายปี (ตามผลประกอบการบริษัทและผลการทำงานของพนักงาน)
 • วันลาพักร้อน เริ่มที่ 8 วัน และสูงสุด 15 วันต่อปี
 • วันหยุดประจำปีไม่ต่ำกว่า 13 วันต่อปี
 • เงินกองทุนเพื่อการศึกษา
 • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในรวม 300,000 บาท/ปี ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกรวม 20,000 บาท/ปี
 • ประกันอุบัติเหตุ

** สามารถสมัครงานได้อย่างรวดเร็วได้ที่ Software Engineer - สมัครงานเงินเทอร์โบ (ntb.co.th)

a year ago

Related Skills

#c-sharp#java#javascript#python#sql

Contact

NTBX
บริษัท เอ็นทีบีเอ็กซ์ จำกัด ที่อยู่ : 455 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

About NTBX

โลโก้บริษัท NTBX

NTBXInformation Technology

NTBX เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการเปิด ดำเนินกิจการ และขยายกิจการของ บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด เราประกอบไปด้วยผู้บริหารและทีมงานที่เน้นเนื้องาน มีความเป็นมืออาชีพ และใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อให้ตัวง

นนทบุรี