โลโก้บริษัท NTBX

Service Operation Engineer

NTBX - Entry-Level, Full time - ปากเกร็ด นนทบุรี
฿20,000-฿70,000

At NTBX, we have a result-oriented work environment, as we value more of the outcomes. Here, we are very open where you can communicate to anyone, express any opinions, as we believe that there are no boundaries and possibilities are limitless.

Job Responsibilities

 • Collaborate with team members and managers of other departments to resolve problems
 • Execution of change and enhancement strategy from Infrastructure & Service Operation Management
 • Create and maintain information repository including user guides, FAQ’s, training materials and knowledgebase articles
 • procedures (SOPs) and in conformance with established company service level agreements (SLAs)
 • Building partnerships and liaising with team leaders to determine the company's services, delivery criteria, and solutions for issues that may arise.
 • Perform root cause analysis of infrastructure problems and develop resolution plans. Work with the team to develop problem management and service improvement plans
 • Take ownership of major incidents to ensuring coordination of resolving parties, effective communication to stakeholders and post incident review
 • Offers innovative solutions that meet organization’s needs while remaining cost effective
 • Owner of incident, support and escalation processes, ensuring high levels of performance in these processes, accurate reporting and establishing service improvement activities when required.
 • Work Closely with security operations to maintain proper security posture
 • Manage the day-to-day operations by monitoring system performance, configuration, maintenance and repair period.Qualifications
 • Bachelor’s Degree in Computer Science/Engineering or equivalent experience.
 • Basic knowledge on Microsoft Active Directory administration.
 • Basic knowledge on LAN networking, VPN and TCP/IP.
 • Knowledge of Microservice Architecture, API
 • Experienced or Basic knowledge of Software Development Life cycle
 • Able to Interpret/Read programming code and explain what it's doing
 • Strong sense of trobleshooting, Finding root cause of problems
 • Knowledge on Web Application, Database and Internet concepts and techniques.
 • Have Linux System Administrator Experiences is preferred

Working Location: Pak kret, Nonthaburi (Google map)Contact: K.Sasa (Tan) 064-650-9659, K.Jira 092-986-9917

- Please note that only shortlisted candidates will be contacted - 

2 months ago

Related Skills

#data-base#operation-system

Contact

NTBX
บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด ที่อยู่ : 500 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

About NTBX

โลโก้บริษัท NTBX

NTBXInformation Technology

NTBX เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการเปิดดำเนินกิจการ และขยายกิจการของ บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด เราประกอบไปด้วยผู้บริหาร ทีมงานที่เน้นเนื้องาน มีความเป็นมืออาชีพ และใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อให้ตัวงานต

นนทบุรี