โลโก้บริษัท NTBX

Digital Transformation Associate

NTBX - Entry-Level, Full time - ปากเกร็ด นนทบุรี
฿20,000-฿40,000

Digital Transformation Associate - Product Management

As a Digital Transformation Associate, the role you will play is as a Change Agent. You will be responsible for projects and initiatives that enable strategic innovations and business transformation within the company. You’ll be the one who always looks to push the boundaries, disrupting our own way of working (technology-wise) and most of the time will have to look outside the box for a better way to do things. You’ll also work closely with the company's leader roles to drive changes and make things happen. This role will suit individuals with a wide range of knowledge and curiosity. The ideal candidate should have interests in technology and have a good sense of people as this job is quite demanding in people skills.

We’re looking for a young and talented future leader who has a keen eye for innovative problem solving and a strong comprehension of technology. You will be responsible for end-to-end projects and initiatives that enable strategic innovations and business transformation within the company. The successful candidate should be able to think disruptively in the ideation process and execute your ideas strategically.

Job Responsibilities

  • Come up with ideas and solutions to any problem thrown your way.
  • Carry out projects and initiatives from the start across the finish line. That includes pitching ideas, evaluating solutions and technology, planning and executing.
  • Convince, negotiate and compromise whenever is necessary for the success of the change
  • The success and longevity of projects.
  • Keep up with the latest tech and innovations.

Qualifications

  • Bachelor's (or Master's) Degree in Engineering or related field.
  • New graduate preferred.
  • Ability to use analytical tools (SQL, Power BI, Data studio, Excel) is a plus.

*สามารถสมัครงานได้อย่างรวดเร็วได้ที่ Digital Transformation Associate - สมัครงานเงินเทอร์โบ (turbo.co.th)  

2 days ago

Related Skills

#changemanagement#digital-product#product-management#solution#transfomation

Contact

NTBX
บริษัท เอ็นทีบีเอ็กซ์ จำกัด ที่อยู่ : 455 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

About NTBX

โลโก้บริษัท NTBX

NTBXInformation Technology

NTBX เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการเปิด ดำเนินกิจการ และขยายกิจการของ บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด เราประกอบไปด้วยผู้บริหารและทีมงานที่เน้นเนื้องาน มีความเป็นมืออาชีพ และใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อให้ตัวง

นนทบุรี