โลโก้บริษัท NTBX

Digital Products Manager

NTBX - Senior-Level, Full time - ปากเกร็ด นนทบุรี
฿50,000-฿90,000

Digital Products Manager is needed!!! Lead and develop digital products team

We are looking for a young talented team leader who is passionate about technology and launching product innovation with a customer centric mindset. The successful candidate should be best at leading the team and communicating with the ability to influence and inspire surrounding people to drive a most suitable project at the right time. By doing so, you will need to work closely with others in the scrum team and cross functional teams.

At NTBX, we have a result-oriented work environment, as we value more of the outcomes. Here, we are very open where you can communicate to anyone, express any opinions, as we believe that there are no boundaries and possibilities are limitless.

Key responsibilities:

  • Lead and manage the team, including digital product owners and business analysts.
  • Responsible for end-to-end launch of digital products starting from researching market environment, identifying business needs, refining product backlogs, planning product milestones, and collecting product feedback.
  • Initiate and work collaboratively with stakeholders and the team to develop a product roadmap.
  • Develop and maintain product journey efficiency and product measurement to ensure the performance of delivered products.

Qualifications:

  • Any gender, not over 30 years
  • At least 2 years of experience as a product owner, product delivery, or any digital products related fields, preferably including at least 1 year in a leadership role.
  • Ability to thrive in a fast paced working environment and work under pressure.
  • Strong leadership and good stakeholder management.
  • Basic understanding of financial products.
  • Have past experience in financial sector is a plus.

*สามารถสมัครงานได้อย่างรวดเร็วได้ที่ Digital Product Manager - สมัครงานเงินเทอร์โบ (turbo.co.th)  

a month ago

Related Skills

#digital-product#manager#product-design#product-management#team-management

Contact

NTBX
บริษัท เอ็นทีบีเอ็กซ์ จำกัด ที่อยู่ : 455 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

About NTBX

โลโก้บริษัท NTBX

NTBXInformation Technology

NTBX เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการเปิด ดำเนินกิจการ และขยายกิจการของ บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด เราประกอบไปด้วยผู้บริหารและทีมงานที่เน้นเนื้องาน มีความเป็นมืออาชีพ และใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อให้ตัวง

นนทบุรี