โลโก้บริษัท XYZ Company Limited

Software Engineer

XYZ Company Limited - Entry-Level, Full time - ปากเกร็ด นนทบุรี
฿20,000-฿50,000

NTBX เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการเปิด ดำเนินกิจการ และขยายกิจการของ บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด เราประกอบไปด้วยผู้บริหารและทีมงานที่เน้นเนื้องาน มีความเป็นมืออาชีพ และใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อให้ตัวงานตรงความต้องการและมีคุณภาพมากที่สุดในกรอบเงื่อนไขต่างๆเช่นเดียวกับมาตรฐานการทำงานในสากล เราเชื่อในการทำงานที่เน้นการพูดคุย ติดต่อประสานงาน ความเข้าใจถึงเหตุและผลที่บริษัทตัดสินใจดำเนินการในเรื่องต่างๆ เราจึงส่งเสริมและผลักดันแนวคิดของ Agile โดยเน้นการส่งมอบคุณค่าจากการใช้งานให้อยู่ในทุกกระบวนการของการทำงานในองค์กร ตั้งแต่ผู้บริหารตลอดจนถึงตัวพนักงานผู้ปฏิบัติงาน

เรามองหาผู้ที่ต้องการแสดงความสามารถ อยากเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ แสวงหาการทำงานที่ตนเองมีส่วนร่วมและมีความสำคัญในทุกย่างก้าวในการตัดสินใจของบริษัท ด้วยเหตุนี้ เราจึงมีนโยบายส่งเสริมคนทำงานและพร้อมผลักดัน High Performer ทั้งในด้านหน้าที่การงานและผลตอบแทน และยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่หรือผู้ไม่มีประสบการ์ณตรงแต่มีใจพร้อมจะเรียนรู้และทำงานเช่นกัน

รายละเอียดตำแหน่งงาน

Software Engineer เป็นหัวใจหลักของการทำงานของเรา ที่จะเน้นหนักเรื่อง Software Solution ที่สามารถ Support ความต้องการและธุรกิจ ความเป็นไปได้ในการสร้าง การ Monitor, Scale และ Support ต่อไปในอนาคต

ตำแหน่งนี้จะทำงานอยู่ภายใต้หน่วยงาน Software Development ที่มีบรรยากาศและค่านิยมในการทำงานที่เน้นการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และความสร้างสรรค์ เราจึงมองหาผู้ที่มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความรับผิดชอบสูง และมีแรงผลักดันตนเองให้เกิดงานที่ได้ใช้จริง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ออกแบบและสร้าง Engineering Solution โดยคำนึงถึงระยะเวลา, เครื่องมือ, การ Support, การ Scale โปรแกรมในอนาคต และ ความเหมาะสมในการแก้ไขปัญหา 
 • มีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็น ออกแบบ และตีความความต้องการร่วมกับทีม โดยยึดถือคุณภาพของงานเป็นสำคัญ 
 • ร่วมทำงานกับทีม Software Development ที่ประกอบไปด้วย Software Engineer, Quality Assurance Engineer, Project manager, Business Analyst, Infrastructure Engineer, UX/UI Designner เพื่อบรรลุเป้าหมายของงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ร่วมออกแบบและสร้างการทดสอบระบบ Unit Test, Regression ร่วมกับ Quality Assurance Engineer ที่สามารถครอบคลุมถึงการใช้งานได้สูงสุด
 • ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงาน หรือลักษณะงานที่ตนทำอยู่ ให้ผู้อื่นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • อยู่แนวหน้าในการตรวจสอบปัญหาที่เกิดจากการใช้งานจริง หาทางแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และทำการหาทางแก้ไขระบบเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดผลาดซ้ำเดิมอีก

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขา ที่เกี่ยวข้องกับ IT, Computer Science
 • สามารถ Code ในภาษาหลักภาษาใดภาษาหนึ่ง และสามารถทำความเข้าใจ Code ได้ในภาษา Programming อื่นๆ
 • ถ้ามีประสบการ์ณในการออกแบบโปรแกรม และฐานข้อมูล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถสื่อสาร (อย่างน้อยอ่านและเขียน) ด้วยภาษาอังกฤษได้
 • ประสบการ์ณและความรู้ในกระบวนการและวิธีคิดแบบ Agile
 • ความสามารถในการทำความเข้าใจปัญหาและแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถทำงานได้ด้วยตนเองโดยพึ่งพาความช่วยเหลือตามที่จำเป็น และทำงานอยู่ในกรอบเวลาและเป้าหมายของงาน
 • ความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่นและทำผู้ร่วมงานอื่นได้
 • ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

สวัสดิการและผลประโยชน์

 • ทำงาน วันจันทร์-ศุกร์ 8.30-17.30
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3%-15%
 • โบนัส และ การปรับเงินเดือนนอกเหนือจากรายปี (ตามผลประกอบการบริษัทและผลการทำงานของพนักงาน)
 • วันลาพักร้อน เริ่มที่ 8 วัน และสูงสุด 15 วันต่อปี
 • วันหยุดประจำปีไม่ต่ำกว่า 13 วันต่อปี
 • เงินกองทุนเพื่อการศึกษา
 • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในรวม 300,000 บาท/ปี ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกรวม 20,000 บาท/ปี
 • ประกันอุบัติเหตุ

** สามารถสมัครงานได้อย่างรวดเร็วได้ที่ https://careers.ntb.co.th/apply-job-hq?teamId=1&id=12 

a year ago

Related Skills

#c-sharp#java#javascript#object-oriented-programming#sql

Contact

XYZ Company Limited
บริษัท เอ็นทีบีเอ็กซ์ จำกัด ที่อยู่ : 455 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

About XYZ Company Limited

โลโก้บริษัท XYZ Company Limited

XYZ Company LimitedInformation Technology

NTBX เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการเปิด ดำเนินกิจการ และขยายกิจการของ บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด เราประกอบไปด้วยผู้บริหารและทีมงานที่เน้นเนื้องาน มีความเป็นมืออาชีพ และใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อให้ตัวง

นนทบุรี