โลโก้บริษัท NPR Digital Partner

Project Management Officer (PMO)

NPR Digital Partner - Middle-Level, Full time - ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
฿28,000-฿60,000
Project Management Officer (PMO)

Department: NPR Technology

Level: Junior (>1 yrs) / Senior (>2 yrs)

Budget: 28K - 60K

💻 ความรับผิดชอบ Responsibility

 • Work with Project manager to develop Project Goals, Project planning, Milestones, Scope, Resource forecasting;
 • Lead project management initiatives, including setting deadlines, prioritizing tasks, and assigning team members to various deliverables through collaboration with other departments
 • Direct and coordinate activities to ensure project delivers on schedule within budget and ensure that project goals are accomplished and in line with business objectives.
 • Act as the point of contact and communicate project status to all business stakeholders
 • Monitor and consolidate project team progress, develop status report and conduct status update, including issue, risk, defects log, manage all CRs, track and follow-up for progress, and conduct status update
 • Change and Release Management - plan and confirm for change deployment & release, act as change requester for change item
 • Team Management - arrange and conduct weekly team update, track team activity log, conduct the review of resource capacity plan and actual timesheet
 • Take lead on internal and external relationships to ensure consistent, timely and effective communication regarding business process improvement & implementation
 • Document key notes and action items, arrange and facilitate meetings both internally and client, proactively driving for action items results and resolutions

💻 Tools we are using:

 • Clickup

💻 คุณสมบัติ Qualification

 • Bachelor’s Degree in Computer Science, Management Information Systems, Business, Industrial Engineering or related field.
 • Strong planning and organizing, ability to see the big picture
 • Focus on details, errorless delivery, logical reasoning
 • Proactive with can-do-attitude
 • Searching for solutions not offenders
 • A strong team player, proven team leadership potential
 • Experience using project management software e.g. Clickup, Jira, Monday, etc.
 • Be part of a diverse team. Both quiet and talkative personalities are welcome
 • Be part of a talent startup team and enjoy personal and professional growth with meaningful purpose together!
3 months ago

Contact

NPR Digital Partner
NPR Digital Partner 110 Sathu Pradit 58 Yaek 4 Bang Phongphang, Bangkok City 10120, TH

About NPR Digital Partner

โลโก้บริษัท NPR Digital Partner

NPR Digital PartnerInformation Technology

NPR Digital Partner | Passionate in everything we do เราเป็น Partner ทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทยที่ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีเท่าๆ กับเรื่องของการตลาด และดีไซน์ ฉะนั้นทีมงานเราจะได้พัฒนาความสามารถรอบด้า

กรุงเทพมหานคร