โลโก้บริษัท NPR Digital Partner

NPR Digital Partner

Information Technology

NPR Digital Partner | Passionate in everything we do

เราเป็น Partner ทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทยที่ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีเท่าๆ กับเรื่องของการตลาด และดีไซน์ ฉะนั้นทีมงานเราจะได้พัฒนาความสามารถรอบด้านไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องของโปรแกรมมิ่ง แต่จะได้เรียนรู้ในด้านของธุรกิจ งานออกแบบ และการตลาด ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจที่จะทำให้คุณพัฒนาการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณจะได้สร้างสิ่งที่ไม่ใช่แค่ดูสวย โค้ดโหด แต่จะต้องเป็นเว็บไซต์ที่สามารถตอบโจทย์ทางธุรกิจของลูกค้าอย่างแท้จริง

NPR Tech. ให้บริการพัฒนา Digital Solution สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการทางด้าน Ecommerce หรือต้องการ Transform องค์กรให้เป็น Digital โดย Solution ที่เราทำได้แก่ Responsive Website / E-commerce website / ระบบสะสมคะแนนใน Line / ระบบ Cloud ERP สำหรับองค์กร / ระบบจัดการคลังสินค้า / ระบบจัดการการขาย / ระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Business Intelligence) / LINE Chat Bot / ระบบ Automation โดยใช้ Technology ที่ทันสมัยและ Cloud solution เพื่อตอบโจทย์การขยายธุรกิจทั้งในเชิงขนาดและต้นทุน

NPR Tech.

NPR seeks a member with experience in software design, coding, managing team, and debugging. You will gain exciting real-world software engineering experience at a thriving company. We frequently work in small teams to solve problems, explore new technologies, and learn from one another. The ideal members for this environment will be enthusiastic and collaborative. 

    Contact

    NPR Digital Partner 110 Sathu Pradit 58 Yaek 4 Bang Phongphang, Bangkok City 10120, TH

    NPR Digital Partner jobs

    0 results