โลโก้บริษัท NocNoc

Fullstack Developer (node.js, react.js) - [Ad]

NocNoc - Middle-Level, Full time - บางซื่อ กรุงเทพมหานคร
฿70,000-฿120,000

Responsibilities

 • Bring your experience and imagination to work alongside product managers, product designers and technical team to implement quality products that meet customers' needs.
 • Responsible for all aspects of software development, from design to development, implementation and maintenance.
 • Collaborate in a test driven development scrum team on technical design, work estimation, implementation of the UI features including visual aspects and server-side integration.
 • Continually improving software development practices and processes.
 • Tackle challenging engineering problems in various domains.

Qualifications

 • At least 4 years of experience in web application development
 • Proficiency with JavaScript frameworks such as React.JS, node.js
 • Experience on designing, programming, and implementing responsive website and web applications
 • Strong understanding of cross-browser, multiple screen size compatibility
 • Experience in application optimization for maximum speed and scalability
 • Improve existing codebases using standard methodologies
 • Knowledge on software engineering practices including coding standards, code reviews, source control management, build processes, testing, and operations 
8 days ago

Contact

NocNoc
บริษัท เบ็ตเตอร์บี มาร์เก็ตเพลส จำกัด เลขที่ 162/1-2, 168/10 (ห้างสรรพสินค้าเกตเวย์ บางซื่อ) ถ.ประชาราษฎร์ 2 แขวงบางซื่อเขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

About NocNoc

โลโก้บริษัท NocNoc

NocNocInformation Technology

NocNoc.com is an end-to-end online marketplace that specializes in home and living products. We bridge direct connections between manufacturers, service providers, and homeowners with AI technology an

กรุงเทพมหานคร