โลโก้บริษัท NocNoc

Senior QA Engineer

NocNoc - Senior-Level, Full time - กรุงเทพมหานคร
฿50,000-฿90,000

Responsibilities:

 • Responsible for iOS, Android, or Web platform testing
 • Write test plan, test case, and test report according to product feature requirements
 • Simulate usage scenarios from a user perspective
 • Work with the development team to analyze and locate the root cause of bugs
 • Write and document test-related information for stakeholders

Qualifications:

 • 4+ years of experience in software testing
 • Experience with Functional and Non-Functional testing
 • Experience in Web, Mobile & API testing
 • Ability to perform all tasks in the test process, including, requirement analysis, test plan, test cases & test report creation
 • Familiar with various test types (function/integration/regression/pressure/API)
 • Familiar with platform relatable test tools (Fiddler, Postman, Browser Developer console)
 • Experience with automated testing tools and frameworks for client-server applications is a plus
 • Understanding of scrum software development methodologies including continuous integration and test-driven development  
2 months ago

Contact

NocNoc
บริษัท เบ็ตเตอร์บี มาร์เก็ตเพลส จำกัด เลขที่ 162/1-2, 168/10 (ห้างสรรพสินค้าเกตเวย์ บางซื่อ) ถ.ประชาราษฎร์ 2 แขวงบางซื่อเขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

About NocNoc

โลโก้บริษัท NocNoc

NocNocInformation Technology

NocNoc is an end-to-end online marketplace that specializes in home and living products. We bridge direct connections between manufacturers, service providers, and homeowners with AI technology and in

กรุงเทพมหานคร