โลโก้บริษัท NocNoc

DevOps Engineer

NocNoc - Middle-Level, Full time - บางซื่อ กรุงเทพมหานคร
฿50,000-฿90,000

Responsibilities

 • Work closely with the development team to ensure that the platform is designed to meet business and security requirements
 • Perform platform optimization, cost optimization, and security improvements
 • Manage user accounts for accessing AWS accounts and DevOps tools
 • Manage the Cloud infrastructure
 • Maintain all central Dev-related systems for Git, CI/CD, Services, etc.
 • Design and implement production monitoring to match organization strategy
 • Keep updating innovative technologies to improve current infrastructure 

Qualifications 

 • At least 2 years of experience as a DevOps engineer
 • Hands-on experience with AWS Cloud platform
 • Hands-on experience of Kubernetes and highly scalable systems
 • Knowledge of development technologies such as Git, CI/CD, Docker/Container
 • Experience of using monitoring tools, such as Kibana, Grafana, Prometheus, Zipkin, is a plus
 • Strong sense of platform security and governance
 • Eager to learn new technologies 
2 months ago

Contact

NocNoc
บริษัท เบ็ตเตอร์บี มาร์เก็ตเพลส จำกัด เลขที่ 162/1-2, 168/10 (ห้างสรรพสินค้าเกตเวย์ บางซื่อ) ถ.ประชาราษฎร์ 2 แขวงบางซื่อเขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

About NocNoc

โลโก้บริษัท NocNoc

NocNocInformation Technology

NocNoc is an end-to-end online marketplace that specializes in home and living products. We bridge direct connections between manufacturers, service providers, and homeowners with AI technology and in

กรุงเทพมหานคร