โลโก้บริษัท NocNoc

Data Engineering Manager

NocNoc - Senior-Level, Full time - กรุงเทพมหานคร
฿100,000-฿140,000

Roles & Responsibilities

 • Own and accountable for the data infrastructure vision, mission and roadmap while championing innovation
 • Develop data aspects of NocNocs strategy to ensure alignment with its business
 • Consider potential technology acquisition from constant evaluation of emerging and competitive technologies
 • Help stakeholders understand and use information profitably
 • Coach and build the high performing team

Requirements & Qualifications 

 • Undergraduate degree or above in Computer Engineer, Computer Science, Statistics or related field
 • Experience ETL data pipelining for general consumption and machine learning purposes
 • Experience developing data lake, data warehouse, data marts, streamlining data usage for multiple stakeholders
 • Experience developing data monitoring, data quality and threshold measuring data qualification. (Correctness, completeness, accuracy, freshness, and availability)
 • Experience in BI/AI tools (i.e. R, Python, Tableau, Power BI)
 • Experience with AWS/GCP cloud services: EC2, RDS, Redshift, GBQ
 • Experience with object-oriented/object function scripting languages: Python, Scala, etc.
 • 5+ years technical experience, with significant involvement in product management, developing, implementing and supporting scalability of data infrastructure
 • 2+ years of experience in scaling and managing teams 
3 months ago

Contact

NocNoc
บริษัท เบ็ตเตอร์บี มาร์เก็ตเพลส จำกัด เลขที่ 162/1-2, 168/10 (ห้างสรรพสินค้าเกตเวย์ บางซื่อ) ถ.ประชาราษฎร์ 2 แขวงบางซื่อเขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

About NocNoc

โลโก้บริษัท NocNoc

NocNocInformation Technology

NocNoc is an end-to-end online marketplace that specializes in home and living products. We bridge direct connections between manufacturers, service providers, and homeowners with AI technology and in

กรุงเทพมหานคร