โลโก้บริษัท Nobel Solutions 2011

Nobel Solutions 2011

Human Resources

  1. ระบบจัดการ WAREHOUSE และ BARCODE SYSTEM
    1. ระบบควบคุมต้นทุน และ INVENTORY MANAGEMENT
    2. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการ SUPPLY CHAIN
    3. ระบบควบคุม TRANSPORTATION และ LOGISTICS
    4. ระบบบริหารงานบุคคลด้วย CLOUD TECHNOLOGYและเชื่อมโยงการจัดการผ่าน MOBILE/TABLET

Contact

18/7 จันทน์ 43 แยก 26-5 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

Nobel Solutions 2011 jobs

0 results