โลโก้บริษัท NILECON THAILAND

Frontend Web Developer (React JS or Next JS)

NILECON THAILAND - Entry-Level, Full time - ดินแดง กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿50,000

รายละเอียดงาน

- ทำหน้าที่วิเคราะห์ระบบการทำงานที่รับผิดชอบ

- ดูแล, พัฒนา และปรับใช้ Website Frontend React, Next JS

- รายงานการทำงาน ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา แก้ไขข้อบกพร่องและปัญหาด้านประสิทธิภาพ

- พัฒนาการเชื่อมต่อกับ 3rd Party ต่างๆ

- ติดตามเทคโนโลยีและเทรนด์ใหม่ ๆ ศึกษาหาความรู้ และปรับปรุงงานของตนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

- ร่วมมือกับนักพัฒนาแบ็กเอนด์ นักออกแบบ และทีมงานส่วนอื่นๆ เพื่อนำเสนอโซลูชัน

คุณสมบัติผู้สมัคร

- อายุ 22-29 ปี ไม่จำกัดเพศ

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้าน IT หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง *ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

- มีความรู้และความเข้าใจในการทำ Javascript Vanilla, React JS, Next JS, Node JS, Redux

- มีพื้นฐานการเชื่อมต่อ APIs โดยใช้ Axios

- สามารถทำงานร่วมกับทีม Git Source Control

- สามารถทำงานร่วมกับนักพัฒนาการเชื่อมต่อในรูปแบบ JSON Format

- มีความรู้และความเข้าใจเรื่อง MVP, MVC, MVVM

- มีทักษะการสื่อสารที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

- มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน ขยัน กระตือรือร้น

19 days ago

Related Skills

#angularjs#nodejs#php#react#reactjs

Contact

NILECON THAILAND
99/26-28 (2,5 Floor) Ratchadapisek Road, Din Daeng District, Bangkok 10400

About NILECON THAILAND

โลโก้บริษัท NILECON THAILAND

NILECON THAILANDInformation Technology

“We provide the technical foundation for mobile apps and digital media solution the future. We uncover and solve business challenges before they become business problems.”  NILECON THAILAND

กรุงเทพมหานคร

More at NILECON THAILAND

1 other opening

20 hours ago

Backend Developer (.Net Framework)

Entry-Level, Full time

฿20,000-฿50,000 NILECON THAILAND - ดินแดง กรุงเทพมหานคร
#backend#c-sharp#dot-net#reactjs#webapp