โลโก้บริษัท NILECON THAILAND HQ

Backend Developer : C#.Net, ReactJS (Sr.,Jr)

NILECON THAILAND HQ - Entry-Level, Full time - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿50,000

Experienced in 1 or more of the following programming languages as C#. Net, ReactJS, NodeJS, PHP Framework and more.

- Develop web application by using C# , ReactJS and PHP framework. - Collaborate with other staff and clients to gather business needs and design the best solution and Use CI/CD tools to automated your working process and automated testing, Stay focus and deliver your best.- Have experience with large scale application development.- Able to give constructive criticism about the work of others and can receive it about yours. - Able to use JIRA and love writing Paw as a API documentation for mobile developers team.- Experienced with RESTful web services Basic knowledge of AWS.

คุณสมบัติ และ หน้าที่รับผิดชอบ- มีประสบการณ์ทำงานหรือพัฒนาซอฟต์แวร์ C#.Net หรือ ReactJS มาไม่ต่ำกว่า 1 ปี หรือ เด็กจบใหม่สามารถและถนัดการเขียนโปรแกรมที่ดี- มีความรู้และศึกษา Framework และ Library ใหม่ๆ อาทิเช่น Laravel, CodeIgniter, React หรือ Angular- มีความรู้และความเข้าใจเรื่อง Web APIs อาทิเช่น REST Full, SOAP เป็นต้น- มีประสบการณ์ในการใช้งาน Git Control, SQL Connection รวมไปถึง Slack หรือ Development Tools ต่างๆ ได้อย่างดี

สวัสดิการของ NILECON TEAM ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

วิธีการสมัคร! ส่ง Resume / Portfolio มาได้ที่ job@nilecon.com 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่ 

25 days ago

Related Skills

#backend#c-sharp#dot-net#reactjs#webapp

Contact

NILECON THAILAND HQ
202 Le Concorde Tower, 12th Floor, Room 1207, Ratchadapisek Road, Huaykwang, Bangkok 10310

About NILECON THAILAND HQ

โลโก้บริษัท NILECON THAILAND HQ

NILECON THAILAND HQInformation Technology

“We provide the technical foundation for mobile apps and digital media solution the future. We uncover and solve business challenges before they become business problems.”  NILECON THAILAND

กรุงเทพมหานคร