โลโก้บริษัท NEXPIE Co. Ltd.

NEXPIE Co. Ltd.

Information Technology

NEXPIE Co., Ltd. เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Internet of Things (IoT) ให้บริการ IoT Platform, พัฒนาอุปกรณ์และรับเป็นที่ปรึกษาทางด้าน IoT แก่ บริษัท องค์กร โรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการนำเทคโนโลยี IoT มาประยุกต์ใช้

โดยเรามีประสบการณ์พัฒนา NETPIE Platform ซึ่งเปิดให้บริการสู่สาธารณะมามากกว่า 3 ปี มีบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ทั้งในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการศึกษา

เรามุ่งมั่นสู่การเป็นผู้ให้บริการด้าน Internet of Things อันดับหนึ่งของประเทศไทยและก้าวสู่ความเป็นสากล

Contact

ไทยซัมมิท ทาวเวอร์ (Thai Summit Tower) ชั้น 14 1768 ถนนเพชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

NEXPIE Co. Ltd. jobs

0 results