โลโก้บริษัท Newsoft Technologies Consultants

Backend Devloper

Newsoft Technologies Consultants - Entry-Level, Full time - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿70,000

Responsibilities:

* Design and develop RESTful web services 

* Maintain and deploy services on cloud server

Qualification:

* Experience in RESTful web service development with Node.js or other languages such as Python, Go

* Experience with PostgreSQL or other DBMS

* Experience with version control systems, such as Git or SVN

Nice to have:

* Experience in cloud platform such as Google Cloud, AWS, Azure or DigitalOcean

* Knowledge in container technologies such as Docker, Kubernetes

* Knowledge in CI/CD

Location:

Soi Taweemit (MCOT), Bangkok (near Central Rama 9 and MRT Rama 9)

Benefits:

* Annual bonus

* Health insurance

* Social insurance  

a year ago

Related Skills

#cloud#nodejs#postgresql#restful

Contact

Newsoft Technologies Consultants
เลขที่ 61/277 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

About Newsoft Technologies Consultants

โลโก้บริษัท Newsoft Technologies Consultants

Newsoft Technologies ConsultantsHotels & Tourism

บริษัท นิวซอฟท์เทคโนโลยี คอนซัลเทนท์ จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในเดือนเมษายน พ.ศ. 2546 โดยการรวมกลุ่มของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านการวางระบบการบริหารจัดการงานโรงแรม และระบบบริหารงานด้านร้านอา

กรุงเทพมหานคร