โลโก้บริษัท Newsoft Technologies Consultants

Newsoft Technologies Consultants

Hotels & Tourism

บริษัท นิวซอฟท์เทคโนโลยี คอนซัลเทนท์ จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในเดือนเมษายน พ.ศ. 2546 โดยการรวมกลุ่มของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านการวางระบบการบริหารจัดการงานโรงแรม และระบบบริหารงานด้านร้านอาหาร ได้ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมสำหรับการบริหารและจัดการงานโรงแรม โดยปัจจุบันมีลูกค้าธุรกิจโรงแรมชั้นนำมากกว่า 300 แห่งทั่วประเทศได้ให้การไว้วางใจ

Contact

เลขที่ 61/277 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Newsoft Technologies Consultants jobs

1 result

13 hours ago

Backend Devloper

Entry-Level, Full time

฿30,000-฿70,000 Newsoft Technologies Consultants - กรุงเทพมหานคร