โลโก้บริษัท Neversitup Co., Ltd.

Android / iOS Developer | WFH100%

Neversitup Co., Ltd. - Middle-Level, Full time - บางรัก กรุงเทพมหานคร
฿35,000-฿60,000

Android Developer 

Responsibility 

 • ออกแบบและพัฒนา แอปพลิเคชัน Android (Java / Kotlin) 
 • ดูแลคุณภาพ/ประสิทธิภาพและการตอบสนองของ แอปพลิเคชัน Android
 • ทำงานร่วมกับทีมเพื่อออกแบบและพัฒนาฟีเจอร์ใหม่
 • หา/แก้ไขคอขวดและบัคของระบบ
 • ช่วยดูแลและจัดการคุณภาพของโค้ด 

Skill & Qualification

 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปในด้าน Software Development และ Android Development
 • มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ Android SPK, ความแตกต่างในแต่ละเวอร์ชั่นของระบบ Android และความรู้ในวิธีการจัดการกับ fragmentation 
 • มีความคุ้นเคยกับการใช้ RESTful APIs ในการเชื่อมต่อแอปพลิเคชั่น Android กับระบบ Backend
 • มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการออกแบบ Android UI ( principles,patterns,and best practices)
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับ offline storage,threading และ performance tuning 
 • หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับ Firebase SDKs ,coroutines จะพิจารณาเป็นพิเศษ

IOS Developer

Responsibility 

 • ออกแบบและพัฒนา แอปพลิเคชัน iOS (Swift)
 • ดูแลคุณภาพ/ประสิทธิภาพและการตอบสนองของ แอปพลิเคชัน iOS
 • ทำงานร่วมกับทีมเพื่อออกแบบและพัฒนาฟีเจอร์ใหม่
 • หา/แก้ไขคอขวดและบัคของระบบ
 • ช่วยดูแลและจัดการคุณภาพของโค้ด 

Skill & Qualification 

 • มีประสบการณ์มากกว่า 2 ปีขึ้นไป
 • เชี่ยวชาญ Swift และ Cocoa touch (ถ้าใช้ Objective-C ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีประสบการณ์การใช้ฐานข้อมูลทั้งออฟไลน์และออนไลน์
 • มีประสบการณ์การใช้ libraly จากภายนอก เช่น Alamofir,Fabric และ Firebase
 • คุ้นเคยกับการใช้ RESTful APIs เพื่อเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน iOS และระบบ Backend
 • เข้าใจในหลักการการออกแบบของ Apple และ interface guildance
 • คุ้นเคยกับ Cloud massage APIs และ Push notifications
 • มีความเข้าใจใน Code Version Control เป็นอย่างดี 
10 months ago

Related Skills

#iosdeveloper#java#kotlin#objective-c#swift

Contact

Neversitup Co., Ltd.
Neversitup Co., Ltd. 654/3 Soi Chindathawin, Maha Pruettharam Subdistrict, Bang Rak District, Bangkok 10500 Samyan Business Town (MRT Samyan) บจก.เนเวอร์ซิทอัพ 654/3 ซอยจินดาถวิล แขวง มหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โครงการ Samyan Business Town (MRT Samyan)

About Neversitup Co., Ltd.

โลโก้บริษัท Neversitup Co., Ltd.

Neversitup Co., Ltd.Information Technology

Neversitup was founded in 2014, starting with a credit card management application called “PIGGIPO” with over 500,000 downloads in both the AppStore and Google Play Store. It is the first credit

กรุงเทพมหานคร