โลโก้บริษัท Neversitup Co., Ltd.

Neversitup Co., Ltd.

Information Technology

Neversitup was founded in 2014, starting with a credit card management application called “PIGGIPO” with over 500,000 downloads in both the AppStore and Google Play Store. It is the first credit card management app in Thailand developed by a team of Thai developers that is not a financial institution.

Later, Neversitup established a Software development department to develop its own applications and produce software for business customers. We have a team with over 10 years of experience in developing websites and applications such as iOS, Android, Design and Data Analytics. From our experience and expertise in development, we have gained the trust of many leading companies such as J-Mart, Origin Property , Fujitsu, General Outsourcing and Toyota, etc.

Neversitup gives you the freedom to work, flexibility, focus on talented and responsible people only. And even though we are a Startup company, we have investors such as DTAC, Ookbee and 500 Startups, Silicon Valley Global Funds and others.

Neversitup ก่อตั้งขึ้นในปี 2014 โดยเริ่มจากแอปพลิเคชันการจัดการบัตรเครดิตที่เรียกว่า “PIGGIPO” ซึ่งมียอดดาวน์โหลดมากกว่า 500,000 ครั้งทั้งใน AppStore และ Google Play Store เป็นแอปจัดการบัตรเครดิตแห่งแรกในไทยที่พัฒนาโดยทีมนักพัฒนาชาวไทยที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน

ต่อมา Neversitup ได้จัดตั้งแผนกพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันของตนเองและผลิตซอฟต์แวร์สำหรับลูกค้าธุรกิจ เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในการพัฒนาเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น เช่น iOS, Android, Design และ Data Analytics จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการพัฒนา เราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำมากมาย เช่น J-Mart, Origin Property , Fujitsu, General Outsourcing และ Toyota เป็นต้น

Neversitup ให้อิสระในการทำงาน ยืดหยุ่น โฟกัสที่คนเก่งและมีความรับผิดชอบเท่านั้น และถึงเราจะเป็น Startup company แต่เรามีนายทุนคือบริษัท DTAC, Ookbee และ 500 Startups กองทุนระดับโลกจาก Silicon Valley และอื่นๆ 

Contact

Neversitup Co., Ltd. 654/3 Soi Chindathawin, Maha Pruettharam Subdistrict, Bang Rak District, Bangkok 10500 Samyan Business Town (MRT Samyan) บจก.เนเวอร์ซิทอัพ 654/3 ซอยจินดาถวิล แขวง มหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โครงการ Samyan Business Town (MRT Samyan)