โลโก้บริษัท Nellika Consulting Co.,Ltd.

System Analyst

Nellika Consulting Co.,Ltd. - Middle-Level, Full time
฿22,000-฿40,000

<< Company Profile Summary >>

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการด้าน Digital Transformation และ Software Development เพื่อลดต้นทุน (Cost) ในด้านการปฏิบัติการ (Operation) และเพิ่มรายรับ (Revenue) ให้กับองค์กรต่างๆ 

เราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำของประเทศจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยว การเงิน หรือ การโทรคมนาคม ในการเป็นที่ปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง

<< Company Culture Summary >>

องค์กรของเราเชื่อมั่นในหลักการง่ายๆ 3 ข้อ คือ GSD (Get Stuff Done), Kaizen (การพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง) และ Work Life Harmony (การผสมผสานระหว่างการใช้ชีวิตและงานอย่างลงตัว) 

(กดที่ link เพื่ออ่านฉบับเต็ม -> http://bit.ly/2BAIQCC )

<< Benefit Summary >>

-  Flexible Working Hour / Remoting working (ไม่ต้องตอกบัตร สามารถทำงานจากที่บ้านหรือนอกสถานที่ได้ตามสมควร) หัวหน้าทีมเป็นผู้กำหนด

- โอกาสในการเริ่ม project startup ของตัวเอง (บริษัทให้การสนับสนุนในด้านเงินทุน, คำปรีกษาและ networking หากมีไอเดียใหม่ๆ)

(กดที่ link เพื่ออ่านฉบับเต็ม -> http://bit.ly/2SwEuqS ) 

<< Requirement >> 

Basic Skill:

- สามารถทำงานและปรับตัวในสภาวะที่มีและไม่มีเพื่อนร่วมงานได้อย่างง่ายดาย (เป็นได้ทั้ง solo และ team developer)

- ยินดีทำงานในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่เป็นทางการอย่างมาก (เพื่อนร่วมงานและฝ่ายจัดการส่วนมากมีความกวนโอ๊ยและทะเล้นจึงต้องการคนที่มีคาแรคเตอร์ชิลล์ๆเข้ามาทำงานด้วย)

- ถึก อึด ทน และ มีใจรัก / ไฟในงาน ออกแบบเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ระบบบนพื้นฐาน software development

- มีความรับผิดชอบสูง มีวินัย ไม่เอาเปรียบผู้อื่น

- กระตือรือร้นที่จะแสวงหาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆมาพัฒนาตัวเองและองค์กรตลอดเวลา

- รู้จักศึกษาค้นคว้าหาเครื่องมือใหม่ๆที่น่าสนใจมาทดลองทำ LAB และแชร์ให้กับเพื่อนร่วมงานได้

- มีความสามารถในการจัดทำเอกสาร Diagram และออกแบบโครงสร้างระบบ

- สามารถอ่าน doc ภาษาอังกฤษต่างๆได้

Analyst Skill:

- มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการออกแบบ Web service หรือ Web Application และ RESTful API

- มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถในการวางโครงสร้าง Application ขนาดใหญ่

- มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการ ออกแบบระบบเพื่อใช้งานบน Cloud Service

- มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการจัดการบริการ database โดยใช้ postgreSQL, MySQL, MS SQL, MongoDB, และ firebase

- มีความรู้ความเข้าใจในการ scale และ เพิ่ม performance ของ database ที่เป็น Relational และ Non-Relational

- มีความรู้พื้นฐานด้าน Computer Network ที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง web application เช่น การใช้ protocol ใน TCP/IP stack เช่น FTP, SMTP, DNS

- มีความรู้ในกระบวนการออกแบบซอฟแวร์ที่มีคุณภาพ การสังเกต วิเคราะห์ปัญหาและเก็บรวบรวมข้อมูล

- ประสานงานกับทีม developer และ project manager เพื่อที่จะเข้าใจ business requirement และ deliver งานให้ตรงตามกำหนด

- มีความสามารถในการจัดทำเอกสาร ที่ทำให้คนอื่นอ่านเข้าใจรู้เรื่อง

หากรู้สึกว่างานนี้ "ใช่เลย !!"และคิดว่าตัวเองเหมาะสมกับงาน ก็สามารถส่ง Resume มาได้ที่ apply@nellika.co.th ได้เลย !

- “มาร่วมสร้างประสบการณ์ที่มีค่าที่ Nellika Consulting"-

2 months ago

Contact

Nellika Consulting Co.,Ltd.
128/375, ชั้น 34 ห้อง I, พญาไทยพลาซ่า, ถนน พญาไท แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

About Nellika Consulting Co.,Ltd.

โลโก้บริษัท Nellika Consulting Co.,Ltd.

Nellika Consulting Co.,Ltd.Information Technology

บริษัท Nellika Consulting เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการด้าน Digital Transformation และ Software Development เพื่อลดต้นทุน (Cost) ในด้านการปฏิบัติการ (Operation) และเพิ่มรายรับ (Revenue) ให้กับองค์กรต

กรุงเทพมหานคร