โลโก้บริษัท Nellika Consulting Co.,Ltd.

Frontend Developer

Nellika Consulting Co.,Ltd. - Entry-Level, Full time - ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿35,000

<< Company Profile Summary >>

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการด้าน Digital Transformation และ Software Development เพื่อลดต้นทุน (Cost) ในด้านการปฏิบัติการ (Operation) และเพิ่มรายรับ (Revenue) ให้กับองค์กรต่างๆ

เราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำของประเทศจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยว การเงิน หรือ การโทรคมนาคม ในการเป็นที่ปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง

<< Company Culture Summary >>

องค์กรของเราเชื่อมั่นในหลักการง่ายๆ 3 ข้อ คือ GSD (Get Stuff Done), Kaizen (การพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง) และ Work Life Harmony (การผสมผสานระหว่างการใช้ชีวิตและงานอย่างลงตัว)

(กดที่ link เพื่ออ่านฉบับเต็ม -> http://bit.ly/2BAIQCC )

<< Benefit Summary >>

-  Flexible Working Hour / Remoting working (ไม่ต้องตอกบัตร สามารถทำงานจากที่บ้านหรือนอกสถานที่ได้ตามสมควร)

- โอกาสในการเริ่ม project startup ของตัวเอง (บริษัทให้การสนับสนุนในด้านเงินทุน, คำปรีกษาและ networking หากมีไอเดียใหม่ๆ)

- กองทุนพัฒนาศักยภาพพนักงาน (พนักงานทุกคนสามารถนำเงินจำนวนนี้ไปทำกิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพตัวเองได้ เช่น สมัคร Fitness, เรียนดนตรี, เรียนคอร์สภาษาอังกฤษ)

(กดที่ link เพื่ออ่านฉบับเต็ม -> http://bit.ly/2SwEuqS ) 

<< Requirement >> 

Basic Skill:

- สามารถทำงานและปรับตัวในสภาวะที่มีและไม่มีเพื่อนร่วมงานได้อย่างง่ายดาย (เป็นได้ทั้ง solo และ team developer)

- ยินดีทำงานในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่เป็นทางการอย่างมาก (เพื่อนร่วมงานและฝ่ายจัดการส่วนมากมีความกวนโอ๊ยและทะเล้นจึงต้องการคนที่มีคาแรคเตอร์ชิลล์ๆเข้ามาทำงานด้วย)

- ถึก อึด ทน และ มีใจรัก / ไฟในงาน software development

- มีความรับผิดชอบสูง มีวินัย

- กระตือรือร้นที่จะแสวงหาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆมาพัฒนาตัวเองและองค์กรตลอดเวลา

- รู้จักศึกษาค้นคว้าหาเครื่องมือใหม่ๆที่น่าสนใจมาทดลองทำ LAB และแชร์ให้กับเพื่อนร่วมงานได้

- มีความรู้ความเข้าใจใน git command และใช้งานด้วยเครืองมือเช่น gitlab ได้

- สามารถทำ Version Control ด้วยเครืองมือเช่น Github , Bitbucket ได้

- สามารถอ่าน doc ภาษาอังกฤษต่างๆได้

Frontend Skill:

-มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการพัฒนา Web service หรือ Web Application โดยการใช้ CSS, HTML5 Javascript ES5+, React, และ RESTful API

-มีความรู้ความสามารถในการใช้ Javascript ES5+ frameworks เช่น React ในการพัฒนา Single Page Application

- มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถในการวางโครงสร้าง JavaScript Application ขนาดใหญ่ 

<< Responsibilities >>

- ร่วมพัฒนา software และแก้ปัญหาต่างๆไปพร้อมกับทีม developer

- สร้าง standard ทางด้าน coding ที่ดีให้กับองค์กร

- ทำ Automate test โดยการใช้ Testing Tools เช่น Jasmine, Cypress ควบคู่กับ CI Tool เช่น Gitlab CI

- พัฒนาซอฟแวร์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับ Requirement ของลูกค้า

- Team debugging / code review

- ทำความเข้าใจ business requirement และ user stories

- Deliver งานให้ตรงตามกำหนด

- เสนอไอเดียในการพัฒนาเทคโนโลยีและ Product ของบริษัท 

หากรู้สึกว่างานนี้ "ใช่เลย !!"และคิดว่าตัวเองเหมาะสมกับงาน ก็สามารถส่ง Resume มาได้ที่ apply@nellika.co.th ได้เลย !

- “มาร่วมสร้างประสบการณ์ที่มีค่าที่ Nellika Consulting"-

a year ago

Related Skills

#angular#nodejs#react

Contact

Nellika Consulting Co.,Ltd.
128/375, ชั้น 34 ห้อง I, พญาไทยพลาซ่า, ถนน พญาไท แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

About Nellika Consulting Co.,Ltd.

โลโก้บริษัท Nellika Consulting Co.,Ltd.

Nellika Consulting Co.,Ltd.Information Technology

บริษัท Nellika Consulting เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการด้าน Digital Transformation และ Software Development เพื่อลดต้นทุน (Cost) ในด้านการปฏิบัติการ (Operation) และเพิ่มรายรับ (Revenue) ให้กับองค์กรต

กรุงเทพมหานคร