โลโก้บริษัท Nellika Consulting Co.,Ltd.

Nellika Consulting Co.,Ltd.

Information Technology

บริษัท Nellika Consulting เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการด้าน Digital Transformation และ Software Development เพื่อลดต้นทุน (Cost) ในด้านการปฏิบัติการ (Operation) และเพิ่มรายรับ (Revenue) ให้กับองค์กรต่างๆ

เราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำของประเทศจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยว การเงิน หรือ การโทรคมนาคม ในการเป็นที่ปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลาที่ผ่านมาเราภูมิใจที่สามารถช่วยให้หลายๆธุรกิจปรับตัวตามโลกที่ผันแปรและยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพอย่างไม่ลดละ

Contact

128/375, ชั้น 34 ห้อง I, พญาไทยพลาซ่า, ถนน พญาไท แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

Nellika Consulting Co.,Ltd. jobs

0 results