โลโก้บริษัท Ling Platform

Ling Platform

Information Technology

ด้วยจำนวน Monthly Active User มากกว่า 2 แสน เราต้องการยกระดับแอพ LING ให้เป็น Platfrom แผนที่เพื่อการเกษตรกรรม และการพัฒนาที่ดิน ในลักษณะเดียวกับแอพ Waze ที่ได้ทำกับการนำทางในเมือง และนี้ก็คือภารกิจของเรา

งานท้าทายที่รอเราอยู่คือ การสร้างระบบแผนที่ที่จะสามารถรองรับข้อมูลหลากหลายรูปแบบ โมบายแอพที่ผู้ใช้งานรัก และระบบวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลเพื่อช่วยในการตัดสินใจ ทั้งนี้เพื่อช่วยยกระดับการทำเกษตรกรรม และการพัฒนาที่ดินให้ไปอีกระดับหนึ่งเราเชื่อว่า เทคโนโลยี่ด้านแผนที่ ยังมีโอกาสทางธุรกิจที่ท้าทายอีกมาก  หาก Developer ท่านใด ตัดสินใจมาร่วมงานกับเรา  จะได้ความรู้และประสบการณ์จริง ในการพัฒนา Mapping Solution อย่างแน่นอน

เมื่อมองความเป็นได้ เราเห็นเทคโนโลยี่ที่จะช่วยให้งานเราสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็น Google Cloud Platform, Firebase, GeoServer (Open Source GIS), Mapping as a Service, Google Maps API and SDK, ARKit, ARCore และ Mobile Platform ทั้ง Android และ iOS

ทั้งนี้ โครงสร้างของทีมชุดใหม่นี้ จะเป็นรูปแบบแบบ Tech Startupเราแบ่งเป็นทีมขนาดเล็ก เน้นความคล่องตัว  เพื่อนำศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์จากทุกคน มาสร้าง Mapping Product ที่จะเป็นที่ต้องการของคนจำนวนมาก ...

Contact

อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ 252 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Ling Platform jobs

0 results