โลโก้บริษัท Triple I Geographic Company

Triple I Geographic Company

Information Technology

ด้วยจำนวน Monthly Active User มากกว่า 2 แสน เราต้องการยกระดับแอพ LING ให้เป็น Platfrom แผนที่เพื่อการเกษตรกรรม และการพัฒนาที่ดิน ในลักษณะเดียวกับแอพ Waze ที่ได้ทำกับการนำทางในเมือง และนี้ก็คือภารกิจของเรา

งานท้าทายที่รอเราอยู่คือ การสร้างระบบแผนที่ที่จะสามารถรองรับข้อมูลหลากหลายรูปแบบ โมบายแอพที่ผู้ใช้งานรัก และระบบวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลเพื่อช่วยในการตัดสินใจ ทั้งนี้เพื่อช่วยยกระดับการทำเกษตรกรรม และการพัฒนาที่ดินให้ไปอีกระดับหนึ่งเราเชื่อว่า เทคโนโลยี่ด้านแผนที่ ยังมีโอกาสทางธุรกิจที่ท้าทายอีกมาก  หาก Developer ท่านใด ตัดสินใจมาร่วมงานกับเรา  จะได้ความรู้และประสบการณ์จริง ในการพัฒนา Mapping Solution อย่างแน่นอน

เมื่อมองความเป็นได้ เราเห็นเทคโนโลยี่ที่จะช่วยให้งานเราสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็น Google Cloud Platform, Firebase, GeoServer (Open Source GIS), Mapping as a Service, Google Maps API and SDK, ARKit, ARCore และ Mobile Platform ทั้ง Android และ iOS

ทั้งนี้ โครงสร้างของทีมชุดใหม่นี้ จะเป็นรูปแบบแบบ Tech Startupเราแบ่งเป็นทีมขนาดเล็ก เน้นความคล่องตัว  เพื่อนำศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์จากทุกคน มาสร้าง Mapping Product ที่จะเป็นที่ต้องการของคนจำนวนมาก ...

Contact

47/356 KAITAK INDUSTRY CONDOMINIUM KAITAK BUILDING 10 FLOOR POPPULAR RD. BANMAI PAKKRET NONTHABURI 11120 THAILAND

Triple I Geographic Company jobs

0 results